Aleksandra Dziczkaniec

Aleksandra Dziczkaniec – psycholog, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych

Jestem psychologiem, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie całościowego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii. Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej oraz kurs uprawniający do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą pozostając w ścisłej współpracy z rodzicami.

Prowadzę terapię, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, wspomagam rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dla nastolatków. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie zdobywałam w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED współprowadząc grupę terapeutyczną dla osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi oraz podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w szkole podstawowej gdzie prowadziłam zajęcia rozwijające kompetencje-emocjonalno społeczne, udzielałam wsparcia w kryzysie oraz prowadziłam konsultacje dla rodziców. Obecnie pracuję w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych gdzie prowadzę terapie dla dzieci z zaburzeniami więzi i przywiązania, zaburzeniami zachowania oraz w Ośrodku Adopcyjnym gdzie przeprowadzam badania psychologiczne kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz towarzyszę w procesie adopcji dziecka.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!