Jacek Ruciński

Jacek Ruciński – psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dla młodzieży, socjoterapeuta – udziela konsultacji rodzicielskich

Jest psychoterapeutą, socjoterapeutą oraz pedagogiem specjalnym. Dyplom ukończenia studiów zdobył na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią. Kwalifikacje terapeutyczne nabywał w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym kończąc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – oba te szkolenia są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywał prowadząc psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego Sudeckiego Centrum Zdrowia w Dzierżoniowie i Pieszycach. Pracował jako socjoterapeuta i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicach. We współpracy ze Stowarzyszeniem Aperiamus prowadził długofalowy program socjoterapeutyczny „StopA” dedykowany młodzieży wrocławskich gimnazjów jako profilaktyka przemocy. Prowadzi we współpracy z różnymi instytucjami szkolenia dla nauczycieli z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, organizacji procesu wychowawczego oraz komunikacji i profilaktyki stresu. Pracuje także jako pedagog w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej.

Ma doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami depresyjnymi.

Pracuje psychoterapeutycznie oraz socjoterapeutycznie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi także konsultacje pedagogiczno – wychowawcze dla rodziców, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Artykuły opracowanie przez psychoterapeutę:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!