Psycholog, arteterapeuta, szkoleniowiec, certyfikowany trener umiejętności społecznych.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam studia
podyplomowe Arteterapii oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Jestem słuchaczem Studium Terapii
Poznawczo-Behawioralnej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Od dziesięciu lat jestem
psychologiem szkolnym w szkole integracyjnej, doświadczenie zawodowe zdobywałam także w
świetlicy środowiskowej. Przez wiele lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Aperiamus gdzie
prowadziłam warsztaty profilaktyki agresji dla młodzieży oraz autorskie szkolenia dla nauczycieli z
zakresu wspierania zdolności twórczych dzieci. Ukończyłam szkolenie certyfikacyjne na Trenera

Umiejętności Społecznych. Aktywnie uczestniczę w różnorodnych konferencjach i kursach
podnoszących moje kwalifikacje, zwłaszcza z zakresu terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.