Katarzyna Trzeciakiewicz

Katarzyna Trzeciakiewicz – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny młodzieży i dorosłych

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada również dyplom socjoterapeuty.

Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych w obszarze problemów emocjonalnych, depresji, lęków, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń zachowania i zaburzeń osobowości. Pomaga pacjentom z problemami wynikającymi z kryzysów rozwojowych i adaptacyjnych.

Swoje doświadczenie zdobywała w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dla młodzieży a także socjoterapię. W przeszłości była związana z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Odbyła również staże w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED a także na oddziałach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Kliniki Onkologii Dziecięcej oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Kompetencje zawodowe rozwija uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Artykuły przygotowane przez psychologa:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!