Socjoterapeuta, psychoterapeuta

Ukończyłam studia wyższe na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży.
Zajmuję się pomocą pacjentom z problemami emocjonalnymi, kryzysami życiowymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami nerwicowymi, trudnościami w relacjach, zaburzeniami osobowości, schorzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania i innymi. Prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Kompetencje poszerzam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.