Marcelina Bądkowska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji terapia dzieci, terapia rodzinna, indywidualna

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuję szkolenie w WTTS. Jestem członkiem nadzwyczajnym WTTS. Ukończyłam studia podyplomowe Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka oraz Przygotowanie Pedagogiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Fundacji Promyk Słońca – Centrum Rehabilitacyjno-Diagnostycznym oraz publicznym przedszkolu pracując z dziećmi i rodzicami (psychoedukacja, wsparcie w oddziaływaniach wychowawczych, wsparcie w trudnościach rozwojowych dziecka). Zajmowałam się diagnozą rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwoju intelektu, rozwoju osobowości oraz gotowości szkolnej. Prowadziłam konsultacje i warsztaty rozwijające dla wolontariuszy pracujących z dziećmi. Ponadto od ponad sześciu lat jestem psychologiem szkolnym w szkole podstawowej, w której na co dzień staram się wspierać uczniów oraz rodziców w rozmaitych trudnościach, a także prowadzę zajęcia metodą EEG-Biofeedback. Ukończyłam szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji (ART), które wykorzystuję w pracy z uczniami. Na bieżąco uczestniczę w różnych konferencjach i kursach podnoszących moje kwalifikacje, w tym głównie z zakresu terapii dzieci i młodzieży.

Dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi skłaniają mnie do objęcia wsparciem również rodziców lub opiekunów, którzy wraz z dziećmi wspólnie tworzą system rodzinny. Istotnym dla mnie jest dalsze doskonalenie swojego warsztatu pracy w ujęciu systemowym. Inspiruję się także koncepcjami Self-Reg , Rodzicielstwa Bliskości oraz Pozytywnej Dyscypliny. W swojej pracy nastawiona jestem na tworzenie atmosfery w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa oraz szukania zasobów u drugiej osoby.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!