Psychoterapia Ericksonowska – na czym polega?

„Najlepszy jest ten czas, który mamy przed sobą”  

Słowa te wypowiedział 80 letni Milton Erickson, siedząc na wózku inwalidzkim. Dlaczego więc zakładać, że najlepsze dopiero przed nim? Bo tego, co było nie przeżyjemy ponownie, a każdy nowy dzień niesie ze sobą nowe doświadczenia. Można wciąż na nowo odtwarzać stare filmy, ale można także żyć we własnym filmie, samemu pisząc scenariusze.

Na czym polega psychoterapia ericksonowska?

Milton Erickson był osobą niezwykłą, taka też jest jego terapia. Swoją niezwykłość opiera na niestandardowym podejściu do pacjenta i szeregu różnorodnych stosowanych metod pracy. Terapeuta ericksonowski postrzega pacjenta, jako osobę niepowtarzalną. Dlatego każda terapia jest dostosowana do charakteru osoby, jej możliwości i zgłaszanego przez nią problemu – jest szyta na miarę. Pacjent na terapię przychodzi jednak nie tylko z problemem. Wnosi także mnóstwo własnego potencjału i zasobów, z których najczęściej nie zdaje sobie sprawy. Rolą terapeuty jest mu je uświadomić i nauczyć z nich skorzystać.

Terapia to czas spotkania człowieka z człowiekiem, tu i teraz – patrząc w przyszłość. Mamy realny wpływ na to, co jest teraz i na to, co będzie. Zdarza się, że wielu rzeczy nie dostaliśmy we wcześniejszych latach od rodziców, dziadków lub innych osób dla nas ważnych.  Jednak możemy nauczyć się brać to sobie sami, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za własne życie i podejmowane w nim decyzje.

Jak pracuje psychoterapeuta ericksonowski?

Terapeuta ericksonowski często pracuje stosując metafory, opowieści, wykorzystuje wszelkie drogi, dzięki którym może porozumieć się z ludzką nieświadomością. Traktuje ją, jako swojego sprzymierzeńca. Jeśli pewne treści są w niej ukryte, oznacza to, że jest to dla nich najodpowiedniejsze miejsce na ten moment. Może ją zaprosić do współpracy na różne sposoby – stosując bajki, psychodramę, rysunek, humor i paradoks.

A jak wygląda psychoterapia dziecka w nurcie psychoterapii ericksonowskiej?

Dziecko w psychoterapii ericksonowskiej postrzegane jest, jako część większego systemu, w którym funkcjonuje. Nie da się zmienić jednego elementu nie naruszając pozostałych i nie wpływając na ich bycie. Dlatego tak ważne jest, aby w proces terapeutyczny zaangażowana była cała rodzina.

Terapia ericksonowska jest terapią krótkoterminową.

Nastawioną raczej w stronę przyszłości i skupiająca się na mocnych stronach pacjenta. Zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczająco siły i zdolności do uporania się z własnym problemem.

autor artykułu: psycholog, psychotrapeuta w trakcie szkolenia Pani Magdalena Kośnik

Psychoterapię w nurcie Ericksonowskim prowadzi u nas mgr Magdalena Kośnik.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na temat psychoterapii:

Dodaj komentarz

Call Now ButtonZadzwoń teraz!