Badanie osobowości MMPI®-2 we Wrocławiu lub online

Diagnoza osobowości za pomocą Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI®-2

Badanie osobowości stanowi istotny element diagnozy psychologicznej w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Consilia, a dzięki wykwalifikowanej kadrze psychologów możemy wykonywać diagnozę osobowości testem MMPI®-2 w dogodnej formie i terminie dla naszych pacjentów.  

MMPI®-2 jest najczęściej stosowanym na świecie testem osobowości. Jego historia jest długa, ponieważ MMPI powstał w pierwszej połowie minionego stulecia i przez lata był udoskonalany, co potwierdza jego wysoki wynik na skali rzetelności do diagnozy problemów i zaburzeń psychicznych. Dzięki polskiej adaptacji już od dekad mamy również możliwość korzystania z tego narzędzia w Polsce, które w pełni jest zaadoptowane kulturowe.

Czym jest osobowość?

Osobowość jest rozumiana jako względnie stałe cechy, nadające kierunek naszym myślom, zachowaniom i uczuciom. Określa niepowtarzalność i unikalność każdego człowieka,  a podejście do osobowości różni się w zależności od stanowiska teoretycznego. Ze słownika psychologicznego dowiadujemy się, że osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje. A w bardziej szczegółowy sposób definicję osobowości opisuje Lawrence A. Pervin, wg którego „Osobowość jest to złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów, i odzwierciedla działanie tyleż natury (geny), co środowiska. Pojęcie osobowości obejmuje również czasowy aspekt funkcjonowania człowieka, osobowość zawiera bowiem wspomnienia przeszłości, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości.”

Jaki jest cel badania osobowości testem MMPI®-2?

  • w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego – pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby, poznać swoje mocne oraz słabe strony, przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
  • w kierunku zaburzeń osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocena zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany, jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

Test osobowości jest także ważnym elementem diagnozy zaburzeń takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy schizofrenia, paranoja i inne. Badanie może zostać zlecone przez lekarza, psychologa, psychoterapeutę. Badanie może być również zlecone przez zewnętrzny podmiot: pracodawca (np. służba wojskowa, policja) lub z inicjatywy samej osoby badanej. Test składa się z 567 stwierdzeń i zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do nich w trakcie spotkania diagnostycznego.

Plan wizyt i cennik:

W naszym centrum standardowa procedura diagnostyczna w zakresie wykonywania testu osobowości MMPI®-2 przebiega w następujących etapach:

  1. Wywiad diagnostyczny oraz diagnostyka psychologiczna na podstawie testu MMPI®-2 Cena 750 zł. Czas trwania: 90 – 120 minut (cena obejmuje przygotowanie opinii).
  2. Przekazanie i omówienie wyników. Cena 220 zł. Czas trwania: 50 minut 

W naszym centrum test MMPI®-2 przeprowadzamy w formie stacjonarnej, czyli w gabinecie lub online.

Badanie w gabinecie odbywa się przy użyciu testu papierowego lub w wersji elektronicznej (na komputerze).

Badanie online polega na wypełnieniu kwestionariusza przy użyciu otrzymanego od nas linku. 

Diagności prowadzący badania u nas w Centrum:

mgr Sławomira Gleń – psycholog

mgr Ewelina Zabielska – psycholog

Źródło: 

  • Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o
  • Pervin, Lawerence A. (2002), Psychologia osobowości, GWP

Call Now ButtonZadzwoń teraz!