O nas

Dlaczego my?

Nasze Centrum to prywatny Gabinet Psychoterapii we Wrocławiu, gdzie znajdą Państwo specjalistów, oferujących profesjonalną pomoc z zakresu zdrowia psychicznego.
W naszym gronie pracują psychiatra, psycholog oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych.

W działaniu kierujemy się odpowiedzialnością, indywidualnym podejściem, przestrzeganiem zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej.

Bardzo ważny jest dla nas rozwój, dlatego stale podnosimy nasze kwalifikacje, bierzemy udział w regularnych superwizjach oraz szkoleniach
i konferencjach. Wszystko po to, żeby udzielać Państwu profesjonalnej pomocy na najwyższym poziomie.

Kontakt

Z metody leczenia jaką jest psychoterapia mogą skorzystać osoby, które odczuwają cierpienie związane z życiem emocjonalnym, mają trudności w relacjach z ludźmi oraz pojawiają się objawy somatyczne.

 • objawy nerwicowe (lękliwość, bezsenność, natręctwa i kompulsje),
 • depresja,
 • zaburzenia osobowości,
 • choroba afektywna-dwubigunowa (ChAD),
 • problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze),
 • problemy partnerskie i rodzinne,
 • konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną,
 • zaburzenia psychosomatyczne (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie),
 • kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba somatyczna).
 • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno – buntownicze),
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
 • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
 • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.
 • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno – buntownicze),
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • zaburzenia emocjonalne (depresja, nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie,powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
 • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
 • zachowania autoagresywne (samookaleczenia),
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja, przemoc rówieśnicza),
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.
 • moczenie mimowolne

Konsultacje

To kilka pierwszych spotkań diagnostycznych z psychoterapautą (zazwyczaj 2-3) . Celem spotkań jest dokładne rozeznanie problematyki z jaką zgłasza się pacjent oraz dobranie formy i technik psychoterapii do indywidualnych potrzeb. Na tym etapie może zostać zalecona konsultacja z psychiatrą, który poprzez wprowadzenie farmakoterapii wspierać będzie proces psychoterapii.

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania (przeżywania, myślenia, zachowania) oraz sposobie budowania relacji. Jest to metoda rozwiązywania problemów i leczenia zaburzeń psychicznych za pomocą relacji pacjenta z terapeutą. Jest wiele podejść terapeutycznych, w naszym centrum pracujemy opierając się przede wszystkim na koncepcji psychodynamicznej.

Nasz zespół

Call Now ButtonZadzwoń teraz!