Ewa Lipkowska

Ewa Lipkowska – psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji, pedagog, pedagog specjalny.

Należy do grona tych szczęśliwych osób, których pasje związane są z pracą zawodową – od lat udziela wsparcia, towarzyszy w rozwoju dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym. Wiedzę i umiejętności terapeutyczne zdobyła na licznych szkoleniach. Ukończyła czteroletni całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Szkolenie posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Terapii Dzieci i Młodzieży; rocznego Seminarium z zakresu Pracy Psychoterapeutycznej z Młodzieżą. Wśród wielu ukończonych przez nią form doskonalących pracę terapeuty znajdują się szkolenia dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz pracy terapeutycznej w systemie rodzinnym, takie jak: Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży; Praca terapeutyczna z dzieckiem z perspektywy teorii przywiązania; Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży; Przemoc w rodzinie; Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem oraz jego otoczeniem; Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie, i wiele innych. Posiada również kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych czy pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując we wrocławskich placówkach oświatowych, Wrocławskim Centrum Zdrowia czy współpracując z Wyższą Szkołą Zarządzania „ Edukacją ”. Od lat udziela wsparcia osobom w kryzysie w trzebnickim centrum rozwoju „Logospektrum ”. Specjalizuje się w poradnictwie psychopedagogicznym i psychoterapii osób dorosłych, psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapii systemowej i w diadzie rodzic – dziecko. Psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży prowadzi w podejściu integratywnym, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne, kierując się założeniem, że to terapia powinna być dostosowana do pacjenta. Pracuje z pacjentami w kryzysie, z zaburzeniami nastroju i zachowania, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi czy doświadczającymi strat i trudności w relacjach.

Udziela pomocy w zakresie samorozwoju, problemów emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsywnych, lękowych , fobii, a także w zakresie nieśmiałości, asertywności, stresu czy niskiej samooceny. W swojej pracy przyjmuje postawę bezwarunkowej akceptacji i poszanowania Pacjenta. Tworzy przestrzeń, w której jest miejsce na swobodną ekspresję aktualnych przeżyć i emocji, na prawdę i autentyczność. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji prowadzonej przez doświadczonych superwizorów.

W swojej pracy koncentruje się na zasobach Pacjenta oraz ich rozwoju, co naturalnie sprzyja wsparciu w pokonywaniu trudności.

Artykuły opracowane przez psychoterapeutę:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!