Psycholog dziecięcy

PSYCHOLOG DZIECIĘCY WROCŁAW

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Dzieciom zmagającym się z różnymi trudnościami proponujemy terapię indywidualną (prowadzaną przez doświadczonych psychologów dziecięcych), a także terapię grupową lub terapię rodzinną. Dobranie optymalnej formy terapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne. Na pierwsze spotkanie w naszym gabinecie we Wrocławiu zapraszamy samych rodziców. Psycholog dziecięcy w razie potrzeby może zalecić konsultację z psychiatrą dziecięcym.

Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

 • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze),
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • zaburzenia emocjonalne (depresja, nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
 • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
 • zachowania autoagresywne (samookaleczenia),
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja, przemoc rówieśnicza),
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.
 • moczenie mimowolne

W przypadku terapii dziecka o sukcesie decyduje nie tylko praca dziecka. Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców, rodzeństwa, a czasem innych członków rodziny. W przypadku małych dzieci, często poza pracą indywidualną z dzieckiem (spotkania z psychologiem dzięcięcym we Wrocławiu raz w tygodniu trwające 45-50 minut), zalecamy regularne spotkania psychoedukacyjne z rodzicami, tak by wspólnie omawiać i wspierać proces zachodzących zmian. Na pierwsze spotkanie warto wziąć ze sobą, jeśli Państwo posiadają, dokumentację psychologiczną dziecka (opinie z przedszkola, opinie ze szkoły, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

 

Dzieci w wieku od 0 do 3 lat

Pomoc najmłodszym dzieciom (do 3 roku życia) zazwyczaj opiera się na pracy z diadą matka – dziecko. Podjęcie pracy terapeutycznej poprzedzone jest cyklem 2-3 spotkań konsultacyjnych.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • trudności z jedzeniem (brak apetytu, nadmierne łaknienie, nasilona wybiórczość w przyjmowaniu pokarmu, częste wymioty, trudność w pożegnaniu z butelką lub piersią i in.),
 • trudności ze snem (niespokojny sen, koszmary senne, trudność w zasypianiu lub samodzielnym spaniu, lęki nocne i in.),
 • kłopoty z treningiem czystości (opór dziecka przed oddawaniem moczu lub kału, niechęć do korzystania z nocnika, posikiwanie, moczenie nocne i in.),
 • nasilone lęki separacyjne dziecka (niemożność rozstania z rodzicem).

Prowadzimy również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci: Trening Umiejętności Społecznych

Pomocą najmłodszym zajmują się u nas:

PSYCHOLOG DZIECIĘCY WROCŁAW

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę. Skontaktuj się z nami już dziś!

Kontakt

Telefon: 690 002 218

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00

E-mail: rejestracja@psychoterapia.plus

Call Now ButtonZadzwoń teraz!