Warsztaty dla dzieci

W Centrum Szkoleń zajmujemy się przygotowaniem i przeprowadzaniem warsztatów z zakresu psychologii i pedagogiki dla dzieci i młodzieży. Na zlecenia szkół opracowujemy i przeprowadzamy dla uczniów warsztaty i wykłady.

Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla młodzieży. Poza socjoterapią dla młodszych dzieci prowadzimy zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!