Konsultacja psychiatryczna

Dorośli

120zł

 

Dzieci i młodzież

120zł

Konsultacja psychologiczna

Dorośli

120zł

(50 min)

Dzieci i młodzież

120zł

(50 min)

Psychoterapia

Dorośli

120zł

(50 min)

Dzieci i młodzież

120zł

(50 min)


Wydanie zaświadczenia, potwierdzenia, dokumentów medycznych

50 zł