Trening umiejętności społecznych (TUS) to zajęcia grupowe skierowane do dzieci:

 • z diagnozą ZA (autyzm, zespół Aspergera)

 • z diagnozą ADHD

 • agresywnych

 • nieśmiałych

 • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi

 • przestrzeganiem norm społecznych

 • adaptacją do nowych sytuacji

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Najważniejszym celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

 • umiejętność współpracy w grupie

 • metody radzenia sobie z emocjami

 • praca nad przestrzeganiem zasad

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest przez dwóch psychologów, certyfikowanych trenerów TUS. Grupę tworzy od 4 do 8 uczestników. Jedno spotkanie trwa 90 minut (1,5 h).