Trening umiejętności społecznych

Trwa nabór  na rok szkolny 2019/2020

trening umiejętności społecznych wrocław

 

Trening Umiejętności Społecznych we Wrocławiu – co to i dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 6 osób). Dzieci pod opieką psychologa lub pedagoga z certyfikatem TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała  itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Zajęcia TUS skierowane są do dzieci:

– mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych

– z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych

– z diagnozą  ADHD

– agresywnych

– nieśmiałych, wycofanych społecznie

– mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych

– z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji

Cele Treningu Umiejętności Społecznych we Wrocławiu:

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Najważniejszym celem zajęć jest:

– trening umiejętności społecznych

– trening umiejętności komunikacyjnych

– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

– praca nad przestrzeganiem zasad

– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

– odreagowanie napięć emocjonalnych

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie

– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami

– rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby

– niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych

– poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych

– rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych

– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji

Prowadzący zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych we Wrocławiu:

mgr Katarzyna Adamiak – psycholog dziecięcy, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS

mgr Magdalena Kośnik – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Agnieszka Chojnacka – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Patrycja Połczyńska – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Katarzyna Zawadzka – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

Koszty:

120 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy

80 zł – cena za jedno spotkanie (45 – 90 minut)

*Obowiązują opłaty za cały miesiąc z góry.

*W trakcie trwania zajęć dla dzieci dwie konsultacje dla rodziców w cenie.

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum czwórka dzieci. Opłata za konsultacje wstępną nie podlega zwrotowi.

Terminy:

poniedziałek i czwartek 16:30 – 17:15 (45 minut) grupa przedszkolna

poniedziałek 17:30 – 18:30 (60 minut) grupa 7 – 9 lat (brak miejsc)

wtorek 16:15 – 17:15 (60 minut) grupa 7 – 9 lat

wtorek 17:30 – 19:00 (90 minut) grupa 9 – 11 lat

czwartek  17:30 – 19:00 (90 minut) grupa 9 – 11 lat

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa pracuje przez cały rok szkolny. Zajęcia kończą się w czerwcu 2020 roku. 

Zgłoszenia na TUS Wrocław prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji trener TUS rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne.

Dla młodzieży organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzimy również psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Dla rodziców dzieci uczestniczących w Treningu Umiejętności Społecznych, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy dotyczącej kompetencji emocjonalnych i społecznych, prowadzimy cykl spotkań: Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
ul. Kazimierza Wielkiego 67
wejście A, piętro I, lokal 103
Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!