Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych we Wrocławiu – co to i dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 4 do 7 osób*). Dzieci pod opieką psychologa lub pedagoga z certyfikatem TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje (zarówno swoje, jak i innych osób), odczytywać gesty i mowę ciała  itp. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

Zajęcia TUS skierowane są do dzieci:

– mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych

– z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm) lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych

– z diagnozą  ADHD

– agresywnych

– nieśmiałych, wycofanych społecznie

– mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych

– z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji

Cele Treningu Umiejętności Społecznych we Wrocławiu:

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Najważniejszym celem zajęć jest:

– trening umiejętności społecznych

– trening umiejętności komunikacyjnych

– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

– praca nad przestrzeganiem zasad

– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

– odreagowanie napięć emocjonalnych

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie

– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami

– rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby

– niwelowanie zachowań niepożądanych i stereotypowych

– poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych

– rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych

– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji

Prowadzący zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych we Wrocławiu:

mgr Katarzyna Zawadzka – Babiarczuk – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Agnieszka Karbowska – pedagog, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS

mgr Patrycja Pochopień – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Magdalena Dworaczek – pedagog, certyfikowany trener TUS

mgr Magdalena Tomaszczyk – pedagog, certyfikowany trener TUS, certyfikowany trener TZA

mgr Monika Libera – Pierścińska – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener TUS

mgr Paulina Kowalczyk – psycholog dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Jadwiga Czachura-Ozimek – psycholog, certyfikowany trener TUS

mgr Daria Ziemba – psycholog, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS

mgr Dominika Kuloza – psycholog, certyfikowany trener TUS

Koszty:

180 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultacje) Pierwsza wizyta bez dziecka. Na pierwsze spotkanie prosze przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela).

150 zł – cena za jedno spotkanie (45 – 90 minut)

*Obowiązują opłaty za cały semestr z góry.

*W trakcie trwania zajęć dla dzieci jedna konsultacja w semestrze dla rodziców jest bezpłatna.

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum piątka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*W wyjątkowych sytuacjach, z uwzględnieniem dynamiki grupy i potrzeb poszczególnych jej członków, liczba uczestników może ulec zmianie. Ostateczną decyzje dotyczącą ilości dzieci w grupie podejmuje trener prowadzący zajęcia, znający potrzeby poszczególnych uczestników.

Terminy:

Rekrutacja do grup, które rozpoczną zajęcia we wrześniu 2024:

poniedziałek 16:00 – 16:45 (45 minut) grupa 5 – 6 lat (brak miejsc – start zajęć 09.09.2024)

poniedziałek 17:00 – 18:00 (60 minut) grupa 7 – 9 lat (1 wolne miejsce – start zajęć 09.09.2024)

środa 17:15 – 18:15 (60 minut) grupa 10 – 11 lat (2 wolne miejsca)

czwartek 16:00 – 17:00 (60 minut) grupa 7 – 9 lat (2 wolne miejsca)

czwartek 17:15 – 18:30 (75 minut) grupa 12 – 14 lat (1 wolne miejsce – start zajęć 05.09.2024)

czwartek 17:00 – 18:30 (90 minut) grupa 15 – 17 lat (1 wolne miejsce – start zajęć 12.09.2024)

piątek 17:15 – 18:00 (45 minut) grupa 5 – 6 lat (3 wolne miejsca)

Grupy pracujące do ferii 2025:

poniedziałek 18:15 – 19:15 (60 minut) grupa 10 – 11 lat (brak miejsc – start grupy 08.04.2024)

środa 18:30 – 19:45 (75 minut) grupa 12 – 14 lat (brak miejsc – start zajęć 13.03.2024)

czwartek 16:00 – 16:45 (45 minut) grupa 5 – 6 lat (brak miejsc – start zajęć 01.02.2024)

piątek 16:00 – 17:00 (60 minut) grupa 7 – 9 lat (brak miejsc – start zajęć 15.03.2024)

 

Prowadzimy grupy TUS dla dorosłych. Więcej informacji tutaj: Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dorosłych we Wrocławiu.

 

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa pracuje przez dwa semestry.. 

Zgłoszenia na TUS Wrocław prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji trener TUS rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne. Więcej informacji o zajęciach TUS przeczytasz tutaj.

Dla młodzieży organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzimy również psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Dla rodziców dzieci uczestniczących w Treningu Umiejętności Społecznych, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy dotyczącej kompetencji emocjonalnych i społecznych, prowadzimy cykl spotkań: Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach TUS bezpłatnie uczestniczą w cyklu spotkań Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2

Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Psycholog Wrocław

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!