Trening Umiejętności Społecznych – TUS we Wrocławiu

Co to jest TUS?

TUS to skrót od nazwy Trening Umiejętności Społecznych. Jest to grupowa forma pracy z dziećmi, podczas której kształtowane są umiejętności prospołeczne takie jak: słuchanie, rozpoczynanie rozmowy oraz jej prowadzenie, dziękowanie, przedstawianie się, przedstawianie innych osób, ćwiczona jest komunikacja, rozwijana jest inteligencja emocjonalna, czyli znajomość własnych uczuć oraz umiejętność ich wyrażania, radzenie sobie ze złością oraz strachem.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Dzieci uczone są umiejętności, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania za pomocą czterech kroków takich jak :

 • modelowanie (odtworzenie przez dzieci zachowań składających się na daną umiejętność)
 • odgrywanie ról (przetrenowanie właściwych społecznych zachowań )
 • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych (określenie  poprawności przedstawionej umiejętności oraz udzielenie informacji zwrotnej po odegraniu roli)
 • generalizację (wykorzystywanie nabytych umiejętności przez dzieci w życiu codziennym)

Zajęcia prowadzimy w małej grupie rówieśniczej, co oznacza, że na zajęciach jest od 4 do maksymalnie 6 dzieci. Dzieci pracują przez cały rok w tej samej grupie.

Dla kogo przeznaczony jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to przede wszystkim zajęcia skierowane do dzieci, które mają trudności w kontaktach społecznych, z diagnozą ze spektrum zaburzeń autystycznych (w tym z Zespołem Aspergera). Korzyści z Treningu Umiejętności Społecznych mogą otrzymać również dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz dzieci nieśmiałe, wycofujące się z grupy rówieśniczej. Wskazania do udziału w małej grupie rówieśniczej mają również dzieci wykazujące zachowania agresywne względem kolegów i koleżanek oraz mające problem z dostosowaniem się do norm i zasad współżycia społecznego.

Prowadzimy we Wrocławiu grupy dla dzieci w wieku:

 • przedszkolnym (4-6 lat)
 • wczesnoszkolnym: grupy młodsze (7 – 9 lat) (9 – 11 lat)
 • szkolnym: grupy starsze (11 – 12 lat)(13 – 15 lat)(15 -17 lat)

Terminy i godziny zajęć można zobaczyć tutaj.

Jak wygląda program zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych?

Na konsultacji wstępnej, przed przystąpieniem do grupy, psycholog zbiera wywiad od rodziców oraz rozmawia z dzieckiem i diagnozuje obszary, w których młody człowiek potrzebuje wsparcia. Podczas zajęć pracujemy nad wskazanymi i zdiagnozowanymi obszarami sprawiającymi dziecku trudności oraz uczymy je strategii radzenia sobie z nimi dążąc do zmiany zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

W tym celu wykorzystujemy:

 • potencjał dziecka czyli jego mocne strony (zasoby na których można pracować)
 • podstawowe trudności dziecka (związane z zachowaniem, regulacją emocji, relacje z rówieśnikami oraz nauczycielami)
 • strategie działania, na które dziecko reaguje pozytywnie (co pomaga w minimalizowaniu zachowań trudnych)
 • strategie radzenia sobie ze: stresem, agresją, zazdrością, trudnymi relacjami, brakiem aktywności i zaangażowaniem w szkole, rozpoznawaniem emocji.

Jakie korzyści może wyciągnąć dziecko z udziału w zajęciach TUS?

Dzieci uczestniczące w grupowych spotkaniach TUS przede wszystkim uczą się :

 • umiejętności społecznych
 • umiejętności komunikacyjnych
 • modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • współpracy w grupie
 • strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • pracy nad przestrzeganiem zasad
 • rozpoznawania emocji i potrzeb
 • kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów

Kto prowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych?

W naszym Centrum zajęcia TUS prowadzone są przez psychologów dziecięcych bądź pedagogów, którzy poza ukończonymi studiami kierunkowymi, posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz przeszli certyfikowany kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Każdy z psychologów to specjalista z doświadczeniem w pracy w szkole lub poradni, prowadzący konsultacje rodzicielskie oraz zajmujący się indywidualną pracą terapeutyczną z dziećmi.

Dla młodzieży prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne.

Więcej na temat rozwoju dziecka oraz trudności mogących pojawiać się w dzieciństwie przeczytasz w zakładce PSYCHOLOG RADZI:

Dodaj komentarz

Call Now ButtonZadzwoń teraz!