Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji  (TZA) – jest polską adaptacją metody korygowania agresywnych zachowań  opracowaną przez Arnolda Goldsteina. Uznana jest za najbardziej popularną i sprawdzoną metodę pracy w obszarze pracy z agresją i znalazła zastosowanie w różnych grupach wiekowych i środowiskach społecznych. Odwołuje się do podstaw i technik teorii poznawczo-behawioralnej.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech części, które są ćwiczone oddzielnie:

 • trening kontroli złości – nauczanie rozpoznawania impulsów złości i nauka ich hamowania zanim wystąpi agresywne zachowanie;
 • trening umiejętności prospołecznych – nauka nowych umiejętności jako strategii radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych (np. radzenie sobie z zaczepkami innych, unikanie bójek, odmawiania, reagowania na krytykę itp.)
 • trening zachowań moralnych – zachęca do myślenia pod względem moralnym o pojawiających się sytuacjach problemowych z wykorzystaniem dyskusji grupowej, w odniesieniu do przyjętych wartości;

Dla kogo?

 • skierowany jest do dzieci bądź nastolatków, którzy mają trudności w poradzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych, problemowych, miewają wybuchy złości, prezentują zachowania agresywne;
 • dzieci/ nastolatków doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych, rodzinnych, poszukujących strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, chcących pogłębić swoje umiejętności społeczne.
 • przeznaczony dla dzieci/ nastolatków prezentujących zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, których zachowanie często oceniane jest jako „trudne”, „nieakceptowalne”;

Co dziecko zyskuje uczestnicząc w Treningu Zastępowania Agresji:

 • uczy się adekwatnie odbierać i interpretować zachowania innych osób, które prowokują u niego złość; 
 • opanowuje umiejętność hamowania reakcji agresywnych, uczy się samokontroli;
 • poznaje alternatywne strategie radzenia sobie ze swoją złością, zachowaniem agresywnym czyli bardziej odpowiednie formy zachowania się;
 • nabywa nowe umiejętności, uczy się rozwiązywać powstające trudności;
 • poprzez pracę grupową ma możliwość poznania innego sposobu postrzegania, myślenia, rozumienia i radzenia sobie w sytuacjach społecznych;
 • poprzez modelowanie  na zajęciach dziecko trenuje poznane strategie i ma możliwość wprowadzenia ich w życiu codziennym i w realnych sytuacjach;
 • dziecko uczy się wchodzenia w skuteczne i zadowalające relacje społeczne;

Prowadzący zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji (TZA) we Wrocławiu:

mgr Magdalena Tomaszczyk – pedagog, certyfikowany trener TUS i TZA

mgr Monika Walczak – pedagog, terapeuta, certyfikowany trener TUS i TZA

Koszty:

180 zł – konsultacja wstępna (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultacje) Pierwsza wizyta bez dziecka. Na pierwsze spotkanie proszę przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela).

150 zł – cena za jedno spotkanie grupowe (60 minut)

180 zł – cena za jedno spotkanie indywidualne (45 – 50 minut)

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum czwórka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*W przypadku zajęć indywidualnych ilość spotkań jest ustalana z trenerem TZA indywidualnie.

Terminy:

środa 15:45-16:45 (60 minut) grupa 7-9 lat
środa 17:00 – 18:00 (60 minut) grupa 10-12 lat
środa 18:15 – 19:15 (60 minut) grupa 13-15 lat
środa 19:30 – 20:30 (60 minut) grupa powyżej 15 lat

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Cały cykl to 45 spotkań.

Zgłoszenia na TZA Wrocław prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji trener TZA rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne. Więcej informacji o zajęciach TZA przeczytasz tutaj.

Dla młodzieży organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne.

Dla dzieci młodszych Trening Umiejętności Społecznych.

Prowadzimy również psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2

Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!