Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji  (TZA) – to uznana na całym świecie metoda korygowania agresywnych zachowań, która została opracowana przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników pod koniec lat 70. w USA. Wywodzi się z tzw. skillstreamingu, czyli profilowania, kształtowania umiejętności. U podstaw tej metody leży przekonanie, że podstawowymi przyczynami zachowań agresywnych są deficyty dotyczące umiejętności kontrolowania własnej impulsywności, nieznajomość lub nieumiejętność zastosowania w życiu innych sposobów zachowania (umiejętności prospołecznych) oraz niedostateczny rozwój myślenia moralnego, które nie pełni roli korygującej wobec niepoprawnych zachowań.

Pomimo swojej nazwy, TZA nie powinien być utożsamiany tylko i wyłączenie z agresją. Przede wszystkim są to innowacyjne warsztaty, których celem jest wyposażenie dziecka w nowe, prospołeczne zachowania, będące skuteczną alternatywą dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech modułów:

 • trening kontroli złości – dziecko uczy się rozpoznawać impulsy swojej złości i skutecznie je hamować, zanim dojdzie do „wybuchu” i pojawienia się zachowań agresywnych,
 • trening umiejętności prospołecznych – nauka nowych umiejętności jako metoda radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trudnych (np. reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z porażką/ pominięciem, radzenie sobie z presją grupy itp.)
 • trening zachowań moralnych – celem tego modułu jest pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania przy tym gniewu.

Dla kogo?

Dla dzieci i nastolatków:

 • doświadczających trudności w relacjach społecznych oraz radzeniu sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych,
 • u których występują częste wybuchy złości,
 • z nadpobudliwością psychoruchową, prezentujących zachowania opozycyjno-buntownicze oraz inne „trudne” zachowania;
 • stosujących agresję słowną, fizyczną, psychiczną lub autoagresję.

Co dziecko/nastolatek zyskuje uczestnicząc w Treningu Zastępowania Agresji:

 • uczy się prawidłowo odbierać i interpretować zachowania innych osób, które wywołują u niego złość;
 • rozwija umiejętność hamowania reakcji agresywnych, uczy się kontroli własnej impulsywności;
 • poznaje alternatywne sposoby radzenia sobie ze swoją złością;
 • uczy się kompetencji społecznych, które są̨ pozbawione agresji i wzmacniają̨ relacje interpersonalne;
 • uczy się współpracy w grupie;
 • praca w grupie daje mu możliwość poznania innych sposobów postrzegania i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 • poprzez wykorzystanie modelowania na zajęciach ma możliwość przećwiczenia konkretnych umiejętności w bezpiecznych warunkach a następnie wykorzystania ich w realnych sytuacjach społecznych,
 • rozwija swoje kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • uczy się kształtować adekwatną samoocenę.

Prowadzący zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji (TZA) we Wrocławiu:

mgr Magdalena Tomaszczyk – pedagog, certyfikowany trener TUS i TZA

mgr Magdalena Dworaczek – pedagog, certyfikowany trener TUS i TZA

mgr Agnieszka Karbowska – pedagog, arteterapeuta, certyfikowany trener TUS i TZA

Koszty:

220 zł – konsultacja wstępna (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultację). Pierwsza wizyta bez dziecka. Na pierwsze spotkanie proszę przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela).

150 zł – cena za jedno spotkanie grupowe (75 minut). Cały cykl to ok. 32 spotkania. Obowiązuje płatność z góry za cały cykl zajęć, z możliwością dokonana opłaty w dwóch ratach.

220 zł – cena za jedno spotkanie indywidualne (50 minut). Płatność do ostatniego dnia danego miesiąca, za wszystkie odbyte w tym miesiącu sesje.

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum piątka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*W przypadku zajęć indywidualnych ilość spotkań jest ustalana z trenerem TZA indywidualnie.

Terminy:

poniedziałek 18:15-19:30 grupa 12-14 lat  (grupa w trakcie rekrutacji)

piątek 15:45 – 17:00 grupa 15 – 17 lat (grupa w trakcie rekrutacji)

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 • Trening grupowy TZA przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat i liczy ok. 32 spotkania.
 • Trening indywidualny dla dzieci między 8 – 12 rokiem życia realizowany jest w formie 10 spotkań, na których dziecko realizuje moduł Trening Kontroli Złości. Płatność do ostatniego dnia danego miesiąca, za wszystkie odbyte w tym miesiącu sesje.
 • Trening indywidualny dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat realizowany jest w całości – 3 moduły w ilości ok. 20/25 spotkań. Płatność do ostatniego dnia danego miesiąca, za wszystkie odbyte w tym miesiącu sesje.
 • Dzieci poniżej 8 lat realizują wsparcie grupowe poprzez udział w Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Zgłoszenia na TZA Wrocław prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji trener TZA rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne. Więcej informacji o zajęciach TZA przeczytasz tutaj.

Dla młodzieży organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne.

Dla dzieci młodszych Trening Umiejętności Społecznych.

Prowadzimy również psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2

Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!