Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:

  • nieśmiałość i wycofanie

  • nadpobudliwość

  • agresywność, wybuchowość, konfliktowość

  • trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji

  • trudności w radzeniu sobie z porażkami

  • trudności we współpracy z innymi

  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu

  • niskie poczucie własnej wartości

  • lęk społeczny

  • wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (60 – 120 minut w zależności od wieku). Celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy dziecka o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Dzieci i młodzież uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się.