Socjoterapia – co to i dla kogo?

Socjoterapia to forma pomocy realizowana w trakcie zajęć grupowych (6-12 osób) skierowana do dzieci i młodzieży u których obserwujemy:
– nieśmiałość i wycofanie
– nadpobudliwość
– agresywność, wybuchowość, konfliktowość
– trudności w konstruktywnym wyrażaniu i rozładowywaniu emocji
– trudności w radzeniu sobie z porażkami
– trudności we współpracy z innymi
– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu
– niskie poczucie własnej wartości
– lęk społeczny
– wchodzenie w rolę kozła ofiarnego w grupie
– zajęcia skierowane są również do uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którzy w zaleceniach z orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają udział w terapii

Cele socjoterapii:

Celem zajęć jest stworzenie dzieciom warunków do prawidłowego i konstruktywnego doświadczania sytuacji społecznych, rozwój wiedzy dziecka o samym sobie, o innych ludziach oraz ukształtowanie rozumienia relacji interpersonalnych. Dzieci i młodzież uczą się prawidłowo reagować, wyrażać i rozładowywać emocje, nazywać relacje, rozwiązywać konflikty i komunikować się. Nabycie tych umiejętności stanowi bezcenny kapitał pomagający nawiązywać wartościowe relacje z innymi ludźmi oraz wpływa na wzrost pozytywnego postrzegania siebie, co przekłada się na pozytywną samoocenę i oraz zwiększa poczucie samoakceptacji.

Prowadzący:

mgr Jacek Ruciński – socjoterapeuta, psychoterapeuta

Koszty:

120 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy
60 zł – cena za jedno spotkanie (60 minut) klasy 7-8
80 zł – cena za jedno spotkanie (90 minut) klasy gimnazjalne/licealne

Dla młodszych dzieci organizujemy zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

*Obowiązują opłaty za cały miesiąc z góry.
*W trakcie trwania zajęć dla dzieci i młodzieży dwie konsultacje dla rodziców w cenie.

Terminy:

środy 17:30 – 18:30 (60 minut) – klasy 7-8
środy 19:00 – 20:30 (90 minut) – klasy gimnazjalne/licealne

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa pracuje przez cały rok szkolny. Zajęcia kończą się 19.06.2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować:

  • telefonicznie 690 002 218 lub
  • mailowo: rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji socjoterapeuta rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
ul. Kazimierza Wielkiego 67
wejście A, piętro I, lokal 103
Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.