Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania (czyli adolescencja) to czas pełen wyzwań w życiu nastolatka i jego rodziców. Zmiany zachodzą w wyglądzie zewnętrznym, życiu emocjonalnym i społecznym młodego człowieka. W tym czasie nastolatek przeżywa dużo intensywnych, żywych i szybko zmieniających się emocji, pojawiają się pytania dotyczące tożsamości, hierarchii wartości oraz norm. Dorastanie to czas, gdy potrzeba bliskości i otrzymywania wsparcia splata się z dążeniem do samodzielności i niezależności. Konflikty związane z tym okresem rozwojowym mogą zapoczątkować wiele trudności emocjonalnych i społecznym. Jedną z form pomocy psychologicznej dla nastolatków jest psychoterapia indywidualna poprzedzona trzema konsultacjami nastolatka z psychoterapeutą. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców z nastolatkiem.

Oferujemy pomoc w następujących trudnościach::

  • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze),
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
  • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
  • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
  • zaburzenia jedzenia,
  • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

W uzasadnionych przypadkach psycholog może skierować nastolatka na konsultacje z psychiatrą dzieci i młodzieży. Warto wziąć ze sobą, jeśli Państwo posiadają, dokumentację psychologiczną nastolatka (opinie psychiatryczne, opinie ze szkoły, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Psychoterapia indywidualna odbywa się minimum raz w tygodniu, sesja trwa 50 min. W trakcie indywidualnych spotkań nastolatek ma możliwość nazwania i zrozumienia własnych uczuć, przeżyć i radzenia sobie z nimi. Terapia tworzy bezpieczną przestrzeń do refleksji i analizy własnych myśli, uczuć, przekonań, potrzeb i zachowań, dzięki temu nastolatek może samodzielnie myśleć, dokonywać wyborów i zmian w swoim życiu w zgodzie ze sobą i z uwzględnieniem rzeczywistości w jakiej żyje.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY WROCŁAW

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę. Zadzwoń teraz i umów się na konsultację!

Kontakt

Telefon: 690 002 218

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00

E-mail: rejestracja@psychoterapia.plus

Call Now ButtonZadzwoń teraz!