Terapia ręki Wrocław

Terapia ręki Wrocław
Terapia ręki Wrocław

Terapia ręki to nie tylko praca stolikowa i ćwiczenia grafomotoryczne. Wręcz przeciwnie ostatnim krokiem w terapii będzie usprawnianie motoryki małej (prawidłowe ułożenie ręki podczas pisania czy precyzyjne ruchy dłoni i palców), a pracę zaczynamy od przygotowania obręczy barkowej, zbudowania stabilizacji centralnej i poprawy propriocepcji (odczuwanie własnego ciała).

W programie terapii ręki przygotowane są ćwiczenia mające na celu usprawnienie całego ciała, kolejno kończyny górnej, sprawności manipulacyjnej dziecka, umiejętność chwytu oraz doskonalenie czynności samoobsługowych. Wszystkie działania proponowane w trakcie terapii są odpowiednio dobrane zarówno do poziomu manualnego dziecka, jak i do poziomu jego funkcjonowania poznawczego. Zajęcia są o tyle ciekawe i skuteczne, że w głównej mierze prowadzone są w formie zabawy.

Kiedy zgłosić się na terapię ręki we Wrocławiu?

Jeżeli obserwujesz u dziecka :

 • nieprawidłowe (obniżone bądź podwyższone) napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, a także innych części ciała
 • nieprawidłową  pozycję podczas siedzenia (garbi się, przechyla się na jedną ze stron)
 • niechęć w podejmowaniu czynności manualnych (rysowanie, malowanie, lepienie)
 • trudności w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł)
 • niechęć w dotykaniu nowych różnorodnych faktur (nadwrażliwość dotykowa)
 • trudności z koordynacją obu rąk podczas ćwiczeń manipulacyjnych
 • czynności wymagające dużej precyzji są wykonywane zbyt wolno lub zbyt szybko i niedbale 
 • potrzebę mocnego docisku w czasie zabawy, relacji z innymi ludźmi (doznania proprioceptywne)
 • nieprawidłowy chwyt pisarski (zbyt mocno lub zbyt słabo trzyma i dociska do kartki przedmiot pisarski)
 • jeśli Twoje dziecko posiada zalecenia do terapii ręki w opinii lub orzeczeniu

Jakie są cele terapii ręki?

 • poprawa stabilizacji centralnej
 • usprawnienie motoryki dużej i małej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej
 • dostarczenie wrażeń dotykowych
 • zróżnicowanie napięcia mięśniowego
 • doskonalenie koordynacji obustronnej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie umiejętności przekraczania linii środka ciała

 Jak wygląda pierwsze spotkanie podczas terapii ręki?

Na pierwsze spotkanie zaproszeni są jedynie rodzice w celu zebrania wywiadu o funkcjonowaniu dziecka i zaobserwowanych trudnościach. Jest to czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie okresu prenatalnego, etapu wczesnodziecięcego, oraz trudności z jakimi zmaga się dziecko na co dzień. 

Jakie są sposoby terapii ręki?

Terapia ręki polega na usprawnianiu całego ciała poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności dziecka z którym pracujemy. Głównym celem jest poprawa sprawności całej kończyny górnej, a konsekwencji poprawa sprawności manipulacyjnych dłoni, koncentracji oraz poziomu grafomotorycznego. Spotkania trwają 45 minut. 

W zajęciach wykorzystujemy elementy Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne i arteterapii. Niektóre elementy Terapii ręki takie jak poprawa małej i dużej motoryki oraz umiejętności skupienia uwagi przy zadaniach stolikowych wykorzystujemy również na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych.

Szybkie dostrzeżenie pewnych symptomów i problemów u dziecka oraz dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu.

Warunek uczestnictwa:

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzący:

Agnieszka Karbowskapedagog, arteterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych,  terapeuta ręki

Magdalena Dworaczek pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki

Koszt udziału:

 • 180 zł za zajęcia/45 minut

Zgłoszenia prosimy kierować:

Miejsce odbywania się terapii:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2

Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!