Magdalena Dworaczek

Magdalena Dworaczek – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener umiejętności społecznychtrener zastępowania agresji.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogikę.
Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, początkowo jako wychowawca świetlicy, pedagog szkolny w gimnazjum i szkole podstawowej, obecnie nauczyciel współorganizujący proces kształcenia i pedagog specjalny, gdzie zajmuje się głównie dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, przede wszystkim z zakresu pracy z uczniami z dysleksją oraz pracy z grupą. Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania agresji oraz terapię ręki.
Artykuły przygotowane przez terapeutę:
Call Now ButtonZadzwoń teraz!