Terapia grupowa we Wrocławiu

Terapia grupowa zaburzeń nastroju we Wrocławiu

Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz PTSD. Terapia grupowa w nurcie poznawczo-behawioralnym stanowi istotne rozszerzenie tego podejścia, umożliwiając wykorzystanie dynamiki grupowej do wzmocnienia efektów terapeutycznych. W Polsce zainteresowanie tą formą terapii rośnie, co znajduje odzwierciedlenie w licznych badaniach i publikacjach.

Terapia grupowa opiera się na tych samych założeniach teoretycznych co indywidualna terapia poznawczo-behawioralna. Skupia się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań, które przyczyniają się do utrzymania objawów zaburzeń psychicznych. Terapia grupowa umożliwia uczestnikom wzajemne wsparcie, dzielenie się doświadczeniami oraz uczenie się na błędach innych, co może prowadzić do silniejszych efektów terapeutycznych.

Korzyści z udziału w terapii grupowej:

  • Wsparcie społeczne. Jednym z najważniejszych aspektów terapii grupowej jest poczucie wspólnoty i wsparcia. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, co często prowadzi do poczucia zrozumienia i akceptacji.
  • Normalizacja problemów. Widzenie, że inni zmagają się z podobnymi problemami, może pomóc uczestnikom zrozumieć, że nie są sami. To normalizuje ich doświadczenia i może zmniejszyć poczucie izolacji.
  • Uczenie się od innych. Grupa terapeutyczna stanowi cenne źródło wiedzy. Uczestnicy mogą nauczyć się nowych strategii radzenia sobie, słuchając, jak inni radzą sobie z podobnymi wyzwaniami.
  • Bezpieczeństwo i zaufanie. Grupy terapeutyczne tworzą bezpieczne środowisko, w którym uczestnicy mogą otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach bez obawy przed oceną.
  • Rozwój umiejętności społecznych: Dla wielu osób z zaburzeniami nastroju relacje interpersonalne są trudne. Terapia grupowa pozwala na praktykowanie umiejętności społecznych w kontrolowanym i wspierającym środowisku.


Program terapii grupowej w nurcie poznawczo-behawioralnym realizowany u nas w Centrum:

1. Sesje Wstępne:
   – Indywidualne konsultacje: Każdy uczestnik rozpoczyna od indywidualnej konsultacji z terapeutą, aby ocenić jego potrzeby i dopasować program terapeutyczny.
   – Spotkanie integracyjne: Sesja grupowa mająca na celu zapoznanie uczestników oraz wprowadzenie do zasad funkcjonowania grupy.

2. Główne sesje terapeutyczne:
   – Częstotliwość. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
   – Liczba sesji. Program obejmuje 12 sesji, z możliwością przedłużenia w zależności od potrzeb grupy. Długość ustalana jest przez prowadzących na etapie rekrutacji do grupy.
  – Liczba uczestników. Grupa składa się z 6-8 osób, co umożliwia efektywne wsparcie oraz indywidualną uwagę terapeuty.

3. Tematyka Sesji:
   – Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: Podstawowe zasady terapii poznawczo-behawioralnej.
   – Rozpoznawanie i Zmiana Negatywnych Myśli: Techniki identyfikacji i modyfikacji negatywnych myśli.
   – Zarządzanie Emocjami: Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami.
   – Umiejętności Społeczne: Ćwiczenie asertywności, komunikacji i innych umiejętności społecznych.
   – Zapobieganie Nawrotom: Plany działania na przyszłość i strategie utrzymania osiągniętych rezultatów.

4. Sesje Uzupełniające:
   – Spotkania Follow-up: Sesje kontrolne po zakończeniu głównego programu, mające na celu monitorowanie postępów i wsparcie w utrzymaniu wyników terapii.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, terminów oraz płatności grup, które realizujemy gabinecie we Wrocławiu znajdują się tutaj.

Zgłoszenia na terapię grupową dla dorosłych z zaburzeniami nastroju we Wrocławiu:

Aby zgłosić się na terapię grupową, prosimy o kontakt z naszym Centrum pod numerem telefonu 690 002 218 lub poprzez e-mail rejestracja@psychoterapia.plus.

W naszym Centrum prowadzimy grupowe formy terapii:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!