Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dorosłych we Wrocławiu

Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych we Wrocławiu – co to i dla kogo?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii grupowej (od 5 do 8 osób), dla osób dorosłych (powyżej 18. roku życia), która ma na celu rozwijanie i doskonalenie zdolności potrzebnych do efektywnych i satysfakcjonujących interakcji z innymi ludźmi w różnych kontekstach, takich jak życie osobiste, zawodowe i społeczne. Ćwiczenia w specjalnie zaaranżowanych i zaplanowanych sytuacjach oraz w bezpiecznym, akceptującym środowisku grupy treningowej zwiększają szansę na zrozumienie reguł społecznych i opanowanie sposobów działania odpowiednich do sytuacji. Treningi odnoszą się do trzech podstawowych czynników kompetencji społecznych: wiedzy (czynnik poznawczy), działania (czynnik behawioralny) i motywacji (czynnik emocjonalny). Zgodnie z tym założeniem zajęcia będą skupiać się na psychoedukacji, czyli rozwijaniu lub nabywaniu umiejętności, w tym poszerzaniu wiedzy lub zdobywaniu nowych doświadczeń. Działania psychoedukacyjne wykorzystują zasoby i mocne strony jednostki, skupiając się na teraźniejszości. Kładą nacisk na rozwijanie umiejętności psychologicznych, sposobów radzenia sobie, współpracy oraz poczucia własnej wartości. Dodatkowo wprowadzenie elementów grupy wsparcia umożliwi wzajemną wymianę doświadczeń oraz praktycznych porad, a także wsparcie emocjonalne zwłaszcza w kontekście doświadczanych trudności.

Zajęcia TUS dla dorosłych skierowane są do osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, autyzm) lub z podejrzeniem występowania spektrum autyzmu

Cele Treningu Umiejętności Społecznych dla dorosłych we Wrocławiu:

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, przede wszystkim w kontekście relacji interpersonalnych oraz poznania siebie.

Najważniejszym celem treningu jest:
– psychoedukacja dotycząca zaburzeń ze spektrum autyzmu
– rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby
– odreagowanie napięć emocjonalnych
– uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji
– trening asertywności i umiejętności wyrażania własnego zdania
– radzenie sobie w sytuacjach stresowych
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
– radzenie sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach w środowisku rodzinnym i miejscu pracy
– nauka radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami
– trening umiejętności komunikacyjnych
– budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi w życiu zawodowym, prywatnym i społecznym
– odnajdowanie się w skomplikowanych kontekstach społecznych i modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie 

Prowadzący zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dorosłych we Wrocławiu:

mgr Dominika Kuloza – psycholog, certyfikowany diagnosta ADI-R, certyfikowany trener TUS

mgr Monika Libera-Pierścińska – pedagog, certyfikowany diagnosta ADI-R i ADOS-2, certyfikowany trener TUS

mgr Kamila Foremny – psycholog, certyfikowany trener TUS

mgr Karolina Szczepańska – certyfikowany diagnosta ADI-R i ADOS-2, certyfikowany trener TUS

Koszty:

220 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultację). 

200 zł – cena za jedno spotkanie (90 minut)

Pacjenci, którzy są po diagnozie ASD w naszym Centrum kwalifikowani są do grupy po uprzednim skonsultowaniu tego z psychiatrą lub diagnostą, bez konieczności odbywania dodatkowej konsultacji.

*Obowiązują opłaty za cały semestr z góry. Płatność może być rozbita na dwie raty.

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum piątka uczestników. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*W wyjątkowych sytuacjach, z uwzględnieniem dynamiki grupy i potrzeb poszczególnych jej członków, liczba uczestników może ulec zmianie. Ostateczną decyzję dotyczącą ilości uczestników w grupie podejmuje trener prowadzący zajęcia, znający potrzeby poszczególnych uczestników.

Terminy:

Rekrutacja do grupy, która rozpocznie zajęcia w październiku 2024:

poniedziałek 19:30 – 21:00 (90 minut)

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa pracuje przez dwa semestry. 

Zgłoszenia na TUS dla dorosłych we Wrocławiu prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

Więcej informacji o psychoedukacji dotyczącej spektrum przeczytasz tutaj.

W naszym Centrum realizujemy:

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
ul.Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2
Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Psycholog Wrocław

Call Now ButtonZadzwoń teraz!