Monika Libera-Pierścińska

Monika Libera-Pierścińska – pedagog, logopeda kliniczny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener umiejętności społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, ukończyła oligofrenopedagogikę oraz studia podyplomowe na kierunku logopedia kliniczna i socjoterapię. Od kilkunastu lat związana z placówkami oświatowymi oraz  stowarzyszeniami, pełniła obowiązki społecznego kuratora sądowego. Pracuje w szkole podstawowej wspierając uczniów m.in. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i prowadząc zajęcia terapii logopedycznej oraz realizując zajęcia  z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Aktywnie poszerza swoją wiedzę, umiejętności oraz warsztat pracy uczestnicząc w kursach, warsztatach i  szkoleniach. Prowadzi  zajęcia z treningu umiejętności społecznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!