Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka – spotkania dla rodziców

Jak wspierać rozwój społeczny i emocjonalny dziecka

– spotkania dla rodziców

Zapraszamy rodziców do uczestnictwa w rocznym cyklu spotkań z zakresu wspierania dziecka w rozwoju społecznym i emocjonalnym. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i trwać będą 1,5 godziny. W trakcie jednego spotkania odbędzie się:

 • wykład dotyczący określonej umiejętności społecznej bądź emocji wynikających z interakcji społecznych
 • omówienie przykładów “z życia wziętych”
 • omówienie ćwiczeń do wykorzystania w różnych sytuacjach społecznych adekwatnych do wieku dziecka

Program spotkań powiązany jest z tematyką poruszaną na zajęciach z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci.

Daty i tematy spotkań:

 • 12.10.2019 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 1: Integracja i zabawa – jak witać się, poznawać innych, jak rozpoczynać, dołączać, odmawiać zabawy, jak radzić sobie z przegraną
 • 23.11.2019 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 2: Komunikacja – jak umiejętnie, aktywnie słuchać, zadawać pytania, reagować na wypowiedzi innych, prowadzić dialog
 • 14.12.2019 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 3: Emocje – jak rozpoznawać i nazywać odczuwane emocje
 • 11.01.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 4: Emocje – jak wyrażać emocje radości, smutku, strachu, złości w sposób akceptowalny społecznie
 • 01.02.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 5: Trudne sytuacje – jak radzić sobie z wyśmiewaniem, przezywaniem, dokuczaniem, jak poszukiwać pomocy i prosić o pomoc
 • 14.03.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 6: Konflikty – jak hamować impulsywne zachowania, jak wyrażać własne zdanie, umiejętnie rozwiązywać problemy, konflikty
 • 04.04.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 7: Samoświadomość – jak odkryć swoje mocne i słabe strony, jak wzmacniać wiedzę o sobie, efektywnie planować i osiągać cele
 • 09.05.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 8: Empatia – jak wzmacniać empatię dziecka, jego szacunek do innych osób, jak budować trwałe relacje społeczne
 • 06.06.2020 godzina 9:00 – 10:30
  Krok 9: Podsumowanie – jak ćwiczyć i wzmacniać nabyte przez dziecko umiejętności społeczne

Warunek uczestnictwa:

 • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • grupa zamknięta, tzn. że każdy rodzic decyduje się na udział we wszystkich spotkaniach w ciągu roku

Prowadzący:

Psycholodzy, pedagodzy i trenerzy z doświadczeniem w prowadzeniu Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz warsztatów dla rodziców.

Koszt udziału w cyklu spotkań:  Całość: 900 zł/os. Możliwa płatność w dwóch ratach I półrocze 500 zł., II półrocze 400 zł. 

*W przypadku uczestnictwa dwojga rodziców/opiekunów 170 zł/spotkanie.

*Grupa rozpoczyna pracę, gdy uczestnictwo zadeklaruje 6 rodziców.

Zgłoszenia prosimy kierować:

 • telefonicznie 690 002 218 lub
 • mailowo: rejestracja@psychoterapia.plus

Miejsce odbywania się spotkań:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń

ul. Kazimierza Wielkiego 67, wejście A, piętro I, lokal 103

Wrocław

telefon: 690 002 218

Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!