Katarzyna Zawadzka-Babiarczuk

Katarzyna Zawadzka – Babiarczuk – psycholog, psychoterapeuta dziecięcy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany diagnosta ADOS-2

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, pedagog. Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, obecnie w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Wrocławski Instytut Psychoterapii w nurcie integracyjnym. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z nastolatkami. Certyfikowany diagnosta ADOS-2. Zajmuje się wstępną diagnozą rozwoju psychoruchowego dziecka, umiejętności emocjonalnych i społecznych. Prowadzi diagnozy dzieci, młodzieży i dorosłych w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz diagnozy w kierunku spektrum autyzmu przy użyciu narzędzi ADI-R oraz ADOS-2. Wspiera rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, pracę terapeutyczną diady matka-dziecko oraz zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku szkolnym i nastoletnim. Współpracuje ze szkołami w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych edukacyjnych i psychologicznych. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W ramach współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi zajęcia dla studentów Psychologii. 

artykuły przygotowane przez psychologa: 

artykuły warte przeczytania:

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!