Katarzyna Zawadzka

Katarzyna Zawadzka – psycholog, psychoterapeuta dziecięcy, certyfikowany trener umiejętności społecznych

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, pedagog. Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, obecnie w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Wrocławski Instytut Psychoterapii w nurcie integracyjnym. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni. Pracuje w zespołach do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz diagnozą zaburzeń autystycznych. Zajmuje się wstępną diagnozą rozwoju psychoruchowego dziecka, umiejętności emocjonalnych i społecznych. Wspiera rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, pracę terapeutyczną diady matka-dziecko oraz zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Współpracuje ze szkołami w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych edukacyjnych i psychologicznych. 

artykuły przygotowane przez psychologa: 

artykuły warte przeczytania:

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!