Katarzyna Zawadzka

Katarzyna Zawadzka – psycholog, psychoterapeuta dziecięcy, certyfikowany trener umiejętności społecznych

psycholog dziecięcy w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, pedagog. Absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowanym przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, obecnie w trakcie specjalizacji z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Wrocławski Instytut Psychoterapii w nurcie integracyjnym. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest trenerem w międzynarodowym programie Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni. Pracuje w zespole do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz diagnozą zaburzeń autystycznych. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego dziecka, intelektu, umiejętności społecznych. Wspiera rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

artykuły przygotowane przez psychologa: 

artykuły warte przeczytania:

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz!