Katarzyna Nowicka – Pasternak

 

Katarzyna Nowicka – Pasternak – psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci, młodzieży i dorosłych, specjalista w dziedzinie  psychoterapii dzieci i młodzieży nadany przez Komisję Egzaminów Medycznych. 

Pracuje jako psycholog dziecięcy oraz psychoterapeuta dorosłych. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku Psychologia w 2010 roku. Jest również absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (studium ukończone w 2010 roku). Uzyskała uprawnienia pedagogiczne kończąc studia podyplomowe (2012 rok). Uzyskała certyfikat kwalifikacji w zakresie mediacji z uwzględnieniem mediacji rówieśniczych w 2012 roku. Uzyskała dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego, kończąc 4-letnią szkołę psychoterapii w 2018 roku. Ukończyła dwuletni dyplomowy kurs – Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży w 2022 roku. Uzyskała tytuł specjalisty w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży nadany przez Komisję Egzaminów Medycznych zdając egzamin państwowy w maju 2022 roku.

W latach 2010-2017 współpracowała z Fundacjami na terenie Wrocławia w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wykładów dla rodziców z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Prowadziła grupy socjoterapeutyczne i zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz koordynowała realizacją programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013.  Redagowała podręcznik z zakresu mediacji rówieśniczych we współpracy z Fundacją Dom Pokoju. Koordynowała realizacją programu „Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze” we wrocławskich szkołach w latach 2014 – 2017. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Mediacje rówieśnicze”. Prowadziła szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów.

Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach oświatowych, fundacjach i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowisku psychologa i psychoterapeuty, realizując staż na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Regularnie uczestniczy w superwizjach. Bierze udział w szkoleniach i seminariach z zakresu terapii i diagnozy dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziła zajęcia dla studentów Psychologii w 2022 i 2023 roku z zakresu zaburzeń osobowości oraz pierwszego kontaktu z pacjentem/klientem.

Publikacje:

Artykuły opracowane przez psychologa:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!