Magdalena Tomaszczyk

Magdalena Tomaszczyk – pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS) oraz trener treningu zastępowania agresji (TZA), certyfikowany diagnosta ADOS-2, certyfikowany diagnosta ADI-R.

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na kierunkach: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, policyjnej izbie dziecka oraz Częstochowskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny w szkole podstawowej, gdzie zajmuje się głównie dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz realizuje programy profilaktyczne. Posiada uprawnienia realizatora rekomendowanych programów profilaktycznych takich, jak Unplugged, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Aktywnie doskonali wiedzę poprzez udział w różnorodnych konferencjach i kursach podnoszących kwalifikacje, przede wszystkim w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno uczniom jak i ich rodzicom oraz nauczycielom. Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz treningu zastępowania agresji (TZA). Certyfikowany diagnosta ADOS-2 i ADI-R. Zajmuje się diagnozą dorosłych w kierunku spektrum autyzmu przy użyciu narzędzia ADOS-2 i ADI-R.

 

Artykuły przygotowane przez terapeutę:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!