Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania (przeżywania, myślenia, zachowania) oraz sposobie budowania relacji. Podjęcie terapii poprzedzają 2 lub 3 spotkania konsultacyjne.

Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

  • objawy nerwicowe (lękliwość, bezsenność, natręctwa i kompulsje),
  • depresja,
  • zaburzenia osobowości,
  • choroba afektywna-dwubigunowa (ChAD),
  • problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze),
  • problemy partnerskie i rodzinne,
  • konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną,
  • zaburzenia psychosomatyczne (alergia, astma, uporczywe bóle, nadciśnienie),
  • kryzysy życiowe (podjęcie roli człowieka dorosłego, kryzys wieku średniego, rozwód, utrata bliskiej osoby, choroba somatyczna).

Psychoterapię indywidualną dorosłych prowadzą u nas:

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA WE WROCŁAWIU

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę. Zadzwoń teraz i umów się na konsultację!

Więcej o tym, co to jest psychoterapia dowiedzą się Państwo z naszego bloga:

Call Now ButtonZadzwoń teraz!