Diagnoza ADHD i ADD dorosłych we Wrocławiu

Czym jest ADHD i ADD?

ADHD to skrót od ang. attention deficit hyperactivity disorder), w polskiej klasyfikacji oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W klasyfikacji ICD-10 określane jako zaburzenie hiperkinetyczne (F90). ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że w trakcie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego doszło do zaburzeń w kształtowaniu funkcji mózgu.

Według Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD – 10, ADHD zawsze zaczynają się wcześnie w toku rozwoju, zwykle w ciągu pierwszych 5 lat dziecka. Jako główne, charakterystyczne objawy zaburzenia uznaje się:

 • brak wytrwałości w zakresie działań wymagających zaangażowania poznawczego 
 • tendencja do porzucania jednego działania na rzecz innego bez kończenia żadnego z nich
 • słabą kontrolę, dezorganizację i nadmierną aktywność

Objawy ADHD można określić również jako problemy z funkcjami wykonawczymi, które koncentrują się głównie wokół:

 • deficytów uwagi
 • hiperaktywności
 • nadpobudliwości ruchowej lub impulsywności

Odmianą ADHD jest ADD (skrót od angielskiego Attention Deficit Disorder) to zaburzenia koncentracji uwagi. Problem ten traktowany jest jako odmiana ADHD, od jednostki tej odróżnia go brak nadpobudliwości ruchowej lub pojawianie się jej jedynie w nieznacznym natężeniu.

ADHD/ADD U DOROSŁYCH

Objawy ADHD u dorosłych skupiają się głównie wokół deficytów uwagi, braku wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego. Osoby te mogą mieć problemy z realizacją zadań w pracy czy obowiązków domowych z powodu rozpoczynania wielu czynności na raz i nie kończenia ich lub odkładania różnych zadań na później. Może to skutkować trudnościami z utrzymaniem się w pracy czy podejmowaniem ważnych decyzji. 

Objawy ADHD/ADD u dorosłych mogą wpływać na ich funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich. Ich związki mogą być niestabilne, osoby te mogą mieć trudność z uważnych słuchaniem innych, regulacją własnych emocji. 

Plan wizyt i cennik:

W naszym centrum prowadzimy całościową diagnostykę pod kątem ADHD u osób dorosłych, która oparta jest na wywiadzie z lekarzem psychiatrą i na wynikach testu do diagnozy ADHD u osób dorosłych, przeprowadzonego przez psychologa.

 1. Wizyta u psychiatry (pierwsza 280 zł)
 2. Wizyta u psychologa w celu wykonania testu 300 zł + opracowanie i wystawienie opinii 150 zł (450 zł) (1h – 1,5h)
 3. Wizyta u psychiatry w celu postawienia ostatecznej diagnozy na podstawie badania lekarskiego i wyników testu DIVA, podczas której lekarz wprowadza odpowiednie leczenie: farmakoterapię i/lub zaleca dalsze działania (psychoterapia indywidualna, grupa psychoedukacyjna dla osób z ADHD i ADD, socjoterapia, TUS) (230 zł)

Osoby z diagnozą ADHD i/lub ADD zapraszamy do udziału w terapii psychologicznej indywidualnej lub grupowej.

Literatura:

 • McWilliams N., Lingiardi V.PDM – 2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Tom 2, Adolscencja. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • ICD – 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa, 2000.
Call Now ButtonZadzwoń teraz!