Szkolenia dla rad pedagogicznych

Osobom dorosłym, a w szczególności nauczycielom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych, specyfiki funkcjonowania dzieci w różnych momentach rozwojowych, zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem oraz wspieraniem jego rozwoju proponujemy szereg szkoleń oraz warsztatów obejmujących tematykę:

 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • autyzm dziecięcy, zespół Aspergera,
 • zachowania autoagresywne,
 • zaburzenia mieszane emocji i zachowania,
 • zaburzenia lękowe,
 • charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku:
  • – niemowlęcym,
  • – przedszkolnym,
  • – latencji (wczesnoszkolnym),
  • – dojrzewania,
  • – wczesnej dorosłości;
 • warsztaty z zakresu doskonalenia komunikacji z dzieckiem w określonym momencie rozwojowym.

Szkolenia dotyczące poszczególnych zaburzeń obejmują symptomatologię, epidemiologię, charakterystykę funkcjonowanie emocjonalnego osób chorujących oraz potencjalne źródła zaburzenia, dostępne formy terapii, charakterystykę terapii oraz procedurę reagowania w sytuacji dostrzeżenia niepokojących objawów. Wskazujemy miejsca uzyskania pomocy.

Każde z powyższych szkoleń w wersji przeznaczonej dla nauczycieli, obejmuje także propozycje i inspiracje do pracy wychowawczej z uczniami oraz rodzicami uczniów dotkniętych zaburzeniem.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!