Aleksandra Chwiesiukowicz

Aleksandra Chwiesiukowicz – psycholog, muzykoterapeuta, socjoterapeuta w trakcie szkolenia

Studia magisterskie z psychologii (specjalność: kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykształcenie wyższe uzyskała również w zakresie muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest również absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Pile na Wydziale Rytmiki oraz posiada kwalifikacje pedagogiczne. Aktualnie w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
Obecnie pracuje w przedszkolu jako psycholog, gdzie udziela wsparcia psychologicznego dzieciom z problemami społeczno-emocjonalnymi, współpracuje z wychowawcami grup i prowadzi konsultacje dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi. Podjęła równeż współpracę z Narodowym Forum Muzyki, w którym prowadzi zajęcia z muzykoterapii dla dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej.

Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i muzykoterapii. W pracy z pacjentami kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Artykuły napisane przez psychologa:
Call Now ButtonZadzwoń teraz!