ADHD u Kobiet: Wyjątkowe Wyzwania Diagnostyczne i Kliniczne Perspektywy

ADHD, czyli Zaburzenie Koncentracji Uwagi z Nadaktywnością Psychoruchową i Impulsywnością, było typowo i powszechnie rozpoznawane jako problem głównie u mężczyzn, jednakże aktualnie wiedza specjalistów oraz doświadczeń klinicznych wskazuje na istnienie znaczących różnic między płciami w przejawach tego zaburzenia. W artykule chcemy zasygnalizować specyficzne aspekty ADHD u kobiet, kładąc szczególny nacisk na wyzwania diagnostyczne oraz konsekwencje kliniczne.

Objawy ADHD u Kobiet:

Stereotypowo, objawy ADHD uważane są za bardziej widoczne u mężczyzn. Jednakże, u kobiet mogą się one manifestować w sposób bardziej subtelny lub być maskowane przez inne problemy emocjonalne. Kobiety z ADHD częściej doświadczają trudności związanych z organizacją, planowaniem, kontrolą emocji oraz utrzymaniem uwagi, niż mężczyźni. Dodatkowo, kobiety z ADHD często doświadczają tzw. „ADHD wewnętrznego”, czyli nadmiernego myślenia i analizowania, co również może przyczyniać się do problemów funkcjonowania codziennego.

Wyzwania Diagnostyczne:

Diagnoza ADHD u kobiet jest często opóźniona lub niedokładna z kilku powodów. Po pierwsze, specyficzne objawy ADHD u kobiet mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Ponadto, kobiety mogą stosować różne mechanizmy obronne, maskujące objawy ADHD, co utrudnia ich identyfikację. Dodatkowo, stereotypy dotyczące ADHD jako problemu zdominowanego przez mężczyzn mogą wpływać na błędne interpretacje objawów u kobiet.

Konsekwencje Kliniczne:

Niezdiagnozowane lub źle zarządzane ADHD u kobiet może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i zawodowych. Kobiety z ADHD mogą doświadczać trudności w utrzymywaniu relacji interpersonalnych, osiąganiu sukcesów zawodowych oraz radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Dodatkowo, nierozpoznane ADHD u kobiet może prowadzić do problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja czy niskie poczucie własnej wartości.

ADHD u kobiet stanowi istotne wyzwanie zarówno dla diagnozy, jak i leczenia. Wymaga ono uwzględnienia specyficznych dla płci objawów oraz zrozumienia indywidualnych potrzeb i doświadczeń pacjentek. Kluczowe jest zwiększenie świadomości wśród specjalistów zdrowia oraz społeczeństwa na temat istnienia ADHD u kobiet oraz dostępności odpowiednich środków diagnostycznych i terapeutycznych. Poprawa diagnozy i zarządzania ADHD u kobiet może przyczynić się do poprawy jakości życia oraz dobrostanu psychicznego tych pacjentek.

Książka „Girls to Women: Getting on the Radar” Lotty Borg Skoglund jest ważnym głosem w dyskusji na temat zdrowia psychicznego kobiet i potrzeby uwzględnienia różnic płciowych w diagnozowaniu i leczeniu ADHD. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom kobiet, które mogą cierpieć z powodu tego zaburzenia, ale również edukuje społeczeństwo i profesjonalistów zdrowia na temat istnienia tego problemu. Dzięki temu, coraz więcej kobiet może otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z ADHD, co przyczynia się do poprawy ich jakości życia i dobrostanu psychicznego.

Jeśli po przeczytaniu artykułu spostrzegasz u siebie opisane trudności, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Consilia.

W naszym zespole pracują profesjonaliści, którzy wspierają pacjentów od etapu diagnozy poprzez wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne. 

Posiadamy szerokie doświadczenie w diagnozowaniu dzieci oraz dorosłych z ADHD.  Zapraszamy do kontaktu!

W naszym Centrum realizujemy:

Zachęcamy do przeczytania artykułów o ADHD:

autor: Ewelina Zabielska

bibliografia:

  • Aleksandra Pflumio (2024), My kobiety z ADHD. Atypowe. Neuroróżnorodne. Wspaniałe
  • Dominika Musiałowska (2023), My kobiety z ADHD. Atypowe. Neuroróżnorodne. Wspaniałe
  • Lotta Borg Skoglund (2023), ADHD Girls to Women: Getting on the Radar
  • James W. Forgan, PhD., Mary Anne Richey (2014), Raising girls with ADHD: secrets for parenting healthy, happy daughters.
Call Now ButtonZadzwoń teraz!