Grupowa psychoterapia zabawą dla dzieci we Wrocławiu

“Zabawa jest największym osiągnięciem dzieciństwa, ponieważ tylko ona stanowi swobodną ekspresję tego, co kryje się w duszy dziecka (…) Dziecięca zabawa nie jest zwykłą igraszką. Jest ona pełna sensu i znaczeń.” (Fröbel, 1903).

Grupowa psychoterapia zabawą dla dzieci we Wrocławiu – co to i dla kogo?

Grupowa psychoterapia dzieci to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej (od 6 do 8 osób*). Grupa oparta jest na zabawie symbolicznej ustrukturyzowanej w formie fabuły. Zajęcia prowadzone są przez dwóch psychoterapeutow dziecięcych. Psychoterapia grupowa dla dzieci prowadzona będzie w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. 

Terapia prowadzona jest w formie zabawy, która rozwojowo stanowi środek wyrażania myśli i emocji, eksplorowania relacji, nadawania sensu doświadczeniom, ujawniania pragnień, rozwijania strategii radzenia sobie. Każde dziecko napotyka w życiu problemy, które wydają się nie do pokonania. Ale dzięki ich odegraniu w wybrany przez siebie sposób może ono stopniowo stać się zdolne do poradzenia sobie z nimi. 

Dostęp do dziecięcych myśli, emocji, pragnień jest często niedostępny na poziomie werbalnym, nierzadko jest trudny do zrozumienia dla samego dziecka, jego źródła często ukryte są w nieświadomości. Dzieciom brakuje poznawczych i werbalnych możliwości wyrazu. Zabawa w terapii dziecka jest tym, czym słowa w terapii dorosłych.

(na podstawie: Landreth, 2016, s.27-28)

Grupowa psychoterapia zabawą skierowana jest do dzieci:

 • mających trudności w adaptacji społecznej, w nawiązywaniu relacji np. w radzeniu sobie z wejściem w nową grupę rówieśniczą, w radzeniu sobie ze zmianą
 • izolujących się od grupy, wycofujących się z kontaktów w klasie, np. kiedy dziecko często nie angażuje się w grupowe zabawy, a raczej przyjmuje postawę obserwatora
 • przyjmujących rolę grupowej ofiary np. gdy jest przezywane, wyśmiewane, często doświadcza dokuczania w grupie, jest obwiniane za grupowe niepowodzenia
 • przyjmujących rolę nadmiernie dominującą w grupie, np. gdy dziecko narzuca swoje zdanie innym, lubi kierować grupą, ale ma trudność z podporządkowaniem
 • prezentujących zachowania agresywne, wynikające np. z nieradzenia sobie z frustracją, napięciem, porażką
 • z zachowaniami lękowymi np. wycofujących się, nieśmiałych
 • mających trudność z dostosowaniem się do społecznie przyjętych norm i zasad np. nagminnie łamiących zasady, zachowujących się nieadekwatnie do miejsca/sytuacji, reagujących agresywnie

Cele grupowej psychoterapii zabawą we Wrocławiu:

Najważniejszymi celami zajęć jest:

 • zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikami
 • zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomocne są w rozumieniu zachowań swoich i innych ludzi
 • modelowanie zachowań prospołecznych
 • eksperymentowanie z innymi, akceptowanymi społecznie sposobami reakcji w relacjach interpersonalnych
 • rozładowanie napięć, agresji, potrzeby rywalizacji, energii związanej z frustracją
 • wyrażanie swojej osobowości, swojego potencjału, wzmacnianie wewnętrznych zasobów dziecka

Udział rodziców w psychoterapii zabawą w naszym Centrum:

Rodzice dzieci uczestniczących w terapii grupowej zabawą będą mieli okazję uczestnictwa w comiesięcznych dedykowanych spotkaniach. Celem spotkań jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat teoretycznych aspektów związanych z pracą grupy oraz udziałem ich dziecka, ale także wyposażenie w wiedzę na temat możliwość pracy rodzica nad kształtowaniem się prawidłowej relacji z dzieckiem. Tak zwana terapia rodzicielska, czyli oddziaływania rodzica celem wspierania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu dziecka są ważnych elementem wspierającym, ale także wzmacniającym oddziaływania terapii grupowej.

Prowadzący psychoterapię grupową zabawą we Wrocławiu:

mgr Zuzanna Lewkowicz– psycholog, socjoterapueuta, psychoterapeuta dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Katarzyna Zawadzka – Babaiarczuk – psycholog, psychoterapeuta dziecięcy, certyfikowany trener TUS

mgr Katarzyna Nowicka-Pasternak – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapueuta, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży

Koszty:

220 zł – konsultacja wstępna kwalifikująca do grupy (konsultacje wstępne obejmują od 2 do 3 spotkań, płatne za każdą konsultację). Pierwsza wizyta bez dziecka. Na pierwsze spotkanie proszę przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela).

200 zł – cena za jedno spotkanie (90 minut)

*Obowiązują opłaty za cały semestr z góry.

*W trakcie trwania zajęć dla dzieci jedna konsultacja w semestrze dla rodziców jest bezpłatna.

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum piątka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*W wyjątkowych sytuacjach, z uwzględnieniem dynamiki grupy i potrzeb poszczególnych jej członków, liczba uczestników może być zwiększona do 9 osób.

Terminy:

 • wtorek 14:00 – 15:30 (90 minut) grupa 7 – 8 lat 
 • wtorek 15:45 – 17:15 (90 minut) grupa 9 – 10 lat 

Zgłoszenia na psychoterapię grupową zabawą Wrocław prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

W trakcie konsultacji psycholog dziecięcy rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz spotyka się z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne. 

Więcej informacji o znaczeniu zabawy w życiu dziecka przeczytasz tutaj.

Dla młodzieży organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzimy również psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży.

Miejsce odbywania się zajęć:

Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2
Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!