Trening Pamięci i Koncentracji

Ucz się szybciej, pamiętaj dłużej!

Trening pamięci i koncentracji to cykl zajęć mających na celu poprawę umiejętności w zakresie zapamiętywania i koncentracji uwagi, co z kolei przyczynia się do realnych korzyści podczas procesu uczenia się- wyraźnie zwiększa jego skuteczność a jednocześnie skraca czas potrzebny na przyswojenie danych treści. Trening pozwala usprawnić funkcje poznawcze takie jak pamięć, uwaga, percepcja wzrokowa czy słuchowa, a także wyobraźnia np. myślenie symboliczne i abstrakcyjne. Podczas zajęć uczestnicy poznają nowe, ciekawe sposoby na zapamiętywanie i koncentrację. Uczą się tworzyć notatki wizualne oraz samodzielnie planować swoją naukę. Rozwijają zdolność logicznego myślenia, poprawiają swój refleks i spostrzegawczość. Poznają sposoby na opanowanie stresu i zdenerwowania. Ćwiczenia praktyczne są oparte o materiał szkolny tak, aby w możliwie maksymalnym stopniu uczestnicy mogli wykorzystać poznane techniki i nabyte umiejętności w praktyce. 

Dla kogo?

Zgłoś się, jeżeli Twoje dziecko: 

 • ma trudności z dłuższą koncentracją uwagi,
 • łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców,
 • jest impulsywne i nadpobudliwe- mówi i działa zbyt pochopnie;
 • ma problem z zachowaniem jednej pozycji ciała przez dłuższy czas np. siedząc na dywanie lub krześle,
 • sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów,
 • nie kończy rozpoczętych prac lub wykonuje je szybko i niedokładnie,
 • gubi przybory szkolne oraz rzeczy potrzebne do nauki i pracy,
 • zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach,
 • niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego,
 • ma niską motywację do nauki,
 • posiada słabe zdolności zapamiętywania, myślenia logicznego i wizualnego;
 • ma trudności z planowaniem i organizacją samodzielnej nauki,
 • posiada zalecenia do udziału w zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się w opinii lub orzeczeniu.

Jakie są cele?

 • większa zdolność koncentracji uwagi,
 • poprawa zdolności zapamiętywania (poprzez wykorzystanie poznanych technik pamięciowych),
 • wzrost motywacji do nauki,
 • rozwój spostrzegawczości, myślenia logicznego i wizualnego;
 • kończenie rozpoczętych zadań i prac oraz większa dokładność i staranność ich wykonania;
 • wzrost wiary we własne możliwości,
 • nabycie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej nauki,
 • większa efektywność uczenia się,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem w szkole związanym ze sprawdzianami, kartkówkami czy odpowiedziami ustnymi.

Koszty:

180 zł – konsultacja wstępna. Na pierwsze spotkanie zaproszeni są jedynie rodzice w celu zebrania wywiadu o funkcjonowaniu dziecka i zaobserwowanych trudnościach. Jest to czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie okresu prenatalnego, etapu wczesnodziecięcego, oraz trudności z jakimi zmaga się dziecko na co dzień. Na pierwsze spotkanie proszę przygotować kopie dokumentów dziecka (np. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, informacje o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela). Drugie spotkanie to konsultacja z dzieckiem.

150 zł – cena za jedno spotkanie grupowe (60 minut)

180 zł – cena za jedno spotkanie indywidualne (50 minut)

*Grupa rozpoczyna pracę, kiedy zbierze się minimum czwórka dzieci. Opłata za konsultacje wstępne nie podlega zwrotowi.

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Cały cykl to 30 spotkań.

Długość trwania zajęć indywidualnych ustalana jest z terapeutą.

Prowadzący zajęcia we Wrocławiu:

mgr Magdalena Dworaczek – pedagog, certyfikowany trener TUS

mgr Magdalena Tomaszczyk – pedagog, certyfikowany trener TUS, certyfikowany trener TZA

Zgłoszenia prosimy kierować:

– telefonicznie: 690 002 218

lub

– mailowo:  rejestracja@psychoterapia.plus

Miejsce odbywania się zajęć:
Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń
ul. Komuny Paryskiej 49-51, piętro I, lokal 2
Wrocław
telefon: 690 002 218
Mapa z dojazdem do naszego Centrum.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!