Zaburzenia psychosomatyczne

1. Czym są zaburzenia psychosomatyczne?

Liczne badania potwierdzają wpływ czynników psychicznych na stan naszego zdrowia, dlatego też współczesna medycyna psychosomatyczna proponuje holistyczny, czyli całościowy, system opieki nad pacjentami zgłaszających się z różnymi dolegliwościami. Oznacza to, że w rozumieniu choroby bierze się pod uwagę rolę trzech czynników:

 • biologicznych
 • społecznych
 • psychologicznych.

W ujęciu tym, zwanym biopsychospołecznym, nie klasyfikuje się choroby jedynie pod względem patofizjologicznej etiologii, uważa się natomiast, że jest ona wypadkową wielu (wymienionych powyżej) czynników. Pierwszy raz pojęcie psychosomatyki zostało wprowadzone w 1818r. przez J.Ch. Heinroth’a. Psychosomatyka jest dziedziną, łączącą medycynę i psychologię, zajmującą się wzajemnymi związkami pomiędzy psychiką (gr. Psyche) i ciałem (gr. Soma). Najprościej rzecz ujmując, choroby psychosomatyczne to te, w których powstaniu istotny udział biorą czynniki psychologiczne (głównie emocjonalne).

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne za psychosomatyczne uważa te choroby (zaburzenia), które zostały spowodowane zwiększeniem stanu normalnej i fizjologicznej ekspresji emocji. Rozpoznanie zaburzenia z objawami somatycznymi stawiane jest wtedy, gdy istnieją objawy somatyczne, które wywołują u pacjenta duże cierpienie, zwłaszcza obawy związane z rokowaniem, i z których powodu pacjent poświęca zbyt dużo czasu i energii na poszukiwanie leczenia medycznego. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 określa, że „główną cechą zaburzeń pod postacią somatyczną są powtarzające się skargi na objawy somatyczne (fizyczne), wraz z uporczywym domaganiem się kolejnych badań, pomimo ich negatywnych wyników i zapewniania lekarzy o braku fizycznych podstaw do występowania objawów. (…)
Większość pacjentów ma za sobą długą i skomplikowaną historię kontaktów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej, obejmującą liczne negatywne wyniki badań specjalistycznych i bezowocne operacje.”.

2. Jakie są przyczyny zaburzeń psychosomatycznych?

Jak już wcześniej zostało zaznaczone, nie ma jednej przyczyny chorób psychosomatycznych. Amerykański psychoanalityk i psychiatra Franz Alexandr uważa, że istnieją trzy główne czynniki wpływające na powstanie choroby psychosomatycznej.

Zaliczył do nich:

1. określony układ cech osobowości, które związane są z wczesnodziecięcymi konfliktami psychicznymi;
2. zdarzenie, które wystąpiło bezpośrednio przed zachorowaniem, i które ponownie aktywuje stary konflikt;
3. konstytucjonalną (genetyczną) słabość danego narządu organizmu.

Aktualne badania psychologiczne dotyczące zdrowotnych skutków stresu wskazują, że to głównie przedłużający się stres psychologiczny powoduje obniżenie wydolności układu immunologicznego, a w konsekwencji zwiększoną podatność na zachorowanie. Badania pioniera nowoczesnej fizjologii Waltera Cannona wykazały, że organizm człowieka znajduje się w stałej gotowości do reagowania na zdarzenia niespodziewane, jednak przedłużający się stan zagrożenia może okazać się niebezpieczny dla wydolności
organizmu ze względu na możliwość rozwoju czynnościowych czy organicznych zmian w narządach i układach.

3. Najczęstsze choroby psychosomatyczne

Według ICD-10 objawy psychosomatyczne mogą dotyczyć wszelkich części i układów ciała,
jednak najczęściej objawy występują ze strony:

 • Układu krążenia: omdlenia psychogenne, różnorodne dolegliwości w okolicy serca, np.
  bóle czy kłucia, częstoskurcz napadowy, nadciśnienie tętnicze, migrena, choroba Reynauda,
  choroba niedokrwienna serca;
 • Układu oddechowego: objaw zatkanego nosa, dusznica psychogenna, zespół
  hiperwentylacji, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa
 • Układu pokarmowego (górnego odcinka przewodu pokarmowego i dolnego odcinka
  przewodu pokarmowego): Zespół Jelita Drażliwego, wrzody żołądka i dwunastnicy,
  wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • Układu moczowo – płciowego: moczenie się, częstomocz, pochwica, zespół napięcia
  przedmiesiączkowego, zaburzenia wzwodu;
 • Układu mięśniowego: niedowłady, bóle głowy, bóle i napięcia karku, bóle okolicy
  lędźwiowo-krzyżowe,
 • Układu endokrynologicznego: nadczynność tarczycy
 • Skóry: łuszczyca, trądzik, bielactwo nabyte, atopowe zapalenie skóry

Franz Alexander w 1950 roku stworzył listę najczęstszych chorób psychosomatycznych, które
nazwane zostały „chicagowską siódemką”. Należą do niej:

1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – obecność ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo – lub bezobjawowy. Przyczyną jest zaburzenie równowagi pomiędzy drażniącym kwasem solnym i pepsyną a warstwą błony śluzowej żołądka.
2. Nadciśnienie tętnicze – schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym). Objawami choroby są między innymi ucisk w głowie, zawroty głowy, przewlekłe zmęczenie, krwawienie z nosa i zaburzenia snu.
3. Astma oskrzelowa – przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych charakteryzująca się
różnorodnymi i nawracającymi objawami, odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych i skurczem oskrzeli. Do częstych objawów należą świsty, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i duszność zazwyczaj spowodowane pojawieniem się w powietrzu alergenu. Może wystąpić też w sytuacjach stresogennych.
4. Reumatoidalne zapalenie stawów – choroba reumatyczna o charakterze zapalnym i
przewlekłym oraz podłożu autoimmunologicznym.
5. Zapalenie jelita grubego – należy do tzw. nieswoistych chorób zapalnych jelit. W przebiegu choroby proces zapalny obejmuje błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. W większości przypadków wrzodziejące zapalenie jelita grubego ma przebieg przewlekły, a długie okresy remisji są przerywane ostrymi nawrotami.
6. Nadczynność tarczycy – zaburzenie, które powoduje, że tarczyca produkuje za dużo
hormonów, więcej niż potrzebuje nasz organizm.
7. Atopowe zapalenie skóry – przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji choroba skóry,
której towarzyszy uporczywy i nawrotowy świąd oraz liszajowacenie skóry.

Obecnie trwają dyskusje nad poszerzeniem listy chorób psychosomatycznych między innymi o: otyłość, migrenę, zaburzenia snu, choroby niedokrwienne serca czy choroby autoimmunologiczne. Uwzględnienie przez pacjenta i lekarza roli psychiki na rozwój schorzeń psychosomatycznych jest niezwykle istotne w leczeniu choroby. Pozytywne prognozy daje łączenie farmakoterapii z psychoterapią.

autor artykułu: psycholog, psychoterapeuta Faustyna Szaynok

Bibliografia:

– Bartoszek, B.. Atopowe Zapalenie Skóry (AZS) jako choroba psychosomatyczna: analiza badań. Studia z Psychologii w KUL, tom 16 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. WiechetekLublin, Wyd. KUL 2010, s. 57-74.
– Janowska, M., Prystupa, A. Choroba wrzodowa jako jednostka somatyczna. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 330-333.
– Lingiardi, V., McWilliams, N. PDM 2. Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Dorosłość i wiek podeszły. Tom 1.Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2019.
– Samborska – Sablik,A., Sablik, Z. „Trudny pacjent” – pacjent z zaburzeniami psychosomatycznymi w podstawowej opiece zdrowotnej. Orzecznictwo Lekarskie 2010, 7(2): 134-138
– Skrzyńska, A. Skrzyński, W., Tomkiewicz, A. Psychosomatyka – leczenie człowieka, a nie choroby. Rocznik Żyrardowski 2, 2003, 97-111.
– Tudorowska, M. Problematyka medycyny psychosomatycznej – od historii do współczesności. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):121-134.
– Woźniewicz, A. Sposoby klasyfikowania zaburzeń psychosomatycznych. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2018, 18 (3), p. 283–289
Call Now ButtonZadzwoń teraz!