Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa młodzieżowego? Poradnik dla nastolatków oraz rodziców.

Pierwsza wizyta nastolatka u psychologa młodzieżowego może wiązać się z dużym napięciem oraz stresem, nic w tym dziwnego w końcu nie codziennie opowiada się obcej osobie o swoich problemach. Jednak, aby specjalista mógł zaproponować plan leczenia/pomocy jak najlepiej odpowiadający na problem lub potrzeby, z którymi nastolatek zgłosił się do niego, potrzebuje mieć jak najszerszy ogląd sytuacji, a co za tym idzie – przeprowadzić szczegółowy wywiad. 

Kiedy zgłosić się do psychologa oraz co przygotować na pierwszą wizytę? Te zagadnienia zostały szczegółowo opisane w artykule Pierwsza wizyta nastolatka u psychologa.

Pierwsza wizyta u psychologa najczęściej pozwala specjaliście zorientować się co jest powodem wizyty i poznać perspektywę nastolatka, jego rodziców oraz jest wstępem do dalszego procesu diagnostycznego, w którym zbiera szczegółowy wywiad. Ilość spotkań jest ustalana indywidualnie jednak najczęściej proces konsultacyjny zamyka się w około 6 spotkaniach, które są podzielone między nastolatka i jego rodziców.

O co specjalista pyta nastolatka?

Celem wywiadu jaki psycholog przeprowadza z nastolatkiem jest jak najlapsze poznanie świata wewnętrznego pacjenta, w tym celu specjalista zadaje różnorodne pytania, które na ogół odnoszą się do:

  1. problemu z jakim zgłosił się nastolatek 
  2. postrzegania siebie
  3. relacji: w tym relacji rówieśniczych, romantycznych, rodzinnych
  4. szkoły
  5. zainteresowań 

Czy nastolatek musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania?

Nie, nastolatek nie musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez specjalistę. Konsultacja psychologiczna nie jest testem dlatego ważne, aby pacjent odpowiadał w zgodzie ze sobą, nie ma też potrzeby aby wcześniej zastanawiał się i przygotowywał odpowiedzi na ewentualne pytania. 

O co psycholog pyta rodziców?

Podczas procesu konsultacyjnego psycholog rozmawia także z rodzicami. Najczęściej zadawane pytania odnoszą się do rozumienia przez rodziców problemu, który jest przedmiotem konsultacji. Psycholog zbiera także wywiad rozwojowy, czyli informacje, wspomnienia rodziców z wczesnego dzieciństwa ich dziecka. Bardzo pomocna na tym etapie konsultacji jest obecność obojga rodziców. Każdy z rodziców ma swój punkt widzenia oraz różne wspomnienia, które dają szerszą perspektywę diagnoście w rozumieniu problemu nastolatka. 

Czego można spodziewać się na ostatnim spotkaniu?

Najczęściej, ostatnie spotkanie służy podsumowaniu procesu konsultacyjnego, podczas którego specjalista dzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz rozumieniem problematyki pacjenta. Na tym spotkaniu specjalista przedstawia możliwości terapeutyczne oraz inne oddziaływania, które uważa że najlepiej sprawdzą się w przypadku danej problematyki z którą zgłosił się nastolatek. Jest to też dobry moment, aby nastolatek oraz rodzice podzielili się swoimi odczuciami oraz mieli okazję do zadania pytań. 

Co może zaproponować specjalista?

autor artykułu: psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta Zuzanna Lewkowicz

Call Now ButtonZadzwoń teraz!