Pierwsza wizyta nastolatka u psychologa

Pierwsza wizyta nastolatka i rodziców u psychologa lub psychoterapeuty to często początek procesu leczenia, poprzedzony wątpliwościami rodziców i nastolatka oraz wiążący się z wieloma niewiadomymi dotyczącymi przyszłości. 

Rodzicom czasami trudno jest stwierdzić czy zachowanie ich dojrzewającego dziecka jest związane z chorobą, zaburzeniem psychicznym czy jest to “normalny” nastoletni bunt. Pomocna może być wizyta u specjalisty, który określi czy nastolatek potrzebuje leczenia oraz jaka forma wsparcia psychologicznego będzie dla niego najbardziej odpowiednia. 

Poniżej przedstawiamy najczęstsze wątpliwości/pytania rodziców zgłaszających się z nastolatkiem po raz pierwszy do gabinetu.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Kiedy zdecydować się na wizytę u psychologa/psychoterapeuty pracującego z młodzieżą?

   Jeżeli zachowanie dziecka wzbudza Twój niepokój, a więc np. gdy:

 • zauważasz długotrwałe obniżenie nastroju lub jego szybkie zmiany (drażliwość, chwiejność, impulsywność)
 • nastolatek wycofuje się z relacji z rówieśnikami, z życia szkoły
 • Twoje dziecko rezygnuje z dotychczasowych zainteresowań, pasji, ma trudność z motywowaniem się do prostych działań
 • zauważasz u dziecka brak energii do realizowania codziennych obowiązków, takich jak wstawanie do szkoły, szykowanie posiłków, uczenie się, dbanie o higienę i porządek w pokoju
 • Twoje dziecko ma trudności ze snem, np. przestawienie rytmu dobowego, wybudzanie się w nocy, problemy z zasypianiem lub zupełnie nie przesypianie nocy
 • nastolatek ma problemy z koncentracją w szkole, którą najczęściej zauważają nauczyciele podczas lekcji
 • u dziecka pojawiają się objawy somatyczne takie jak bóle głowy, brzucha, nerwobóle
 • zauważasz zachowania autodestrukcyjne, takie jak samookaleczenie się, zażywanie szkodliwych substancji, zgłaszanie myśli samobójczych

2. Czy mam zabrać dokumentację z wcześniejszego leczenia dziecka?

      Tak, jeżeli dziecko:

 • uczęszczało do innego specjalisty (psychiatry/psychologa/psychoterapeuty) i w związku z tym sporządzona została opinia/zaświadczenie
 • posiada opinię/orzeczenie z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej
 • korzystało z leczenia psychiatrycznego na oddziale dziennym lub stacjonarnym
 • zostało skierowane na terapię przez szkołę lub inną instytucję i w związku z tym posiada opinię

3. Czy jako rodzic powinnam/powinienem być z dzieckiem na pierwszej wizycie?

Tak, osoby niepełnoletnie nie mogą zostać przyjęte w gabinecie bez zgody rodziców. Podczas pierwszej wizyty psycholog/psychoterapeuta musi ustalić z rodzicami/opiekunami prawnymi kwestie dotyczące kontaktowania się oraz zgody na udział dziecka w konsultacjach. W naszej placówce wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. 

Jednocześnie, podczas pierwszej wizyty, rodzic również zostaje zaproszony do gabinetu w celu podzielenia się z psychologiem/psychoterapeutą swoimi spostrzeżeniami na temat trudności dziecka. 

4. Jak wygląda pierwsza wizyta z nastolatkiem?

Podczas pierwszej wizyty z nastolatkiem najważniejszym zadaniem dla psychologa jest zebrać informacje, które umożliwią ustalenie planu pomocy/leczenia. Pierwsze wizyty, trwające 50 min, przebiegają zazwyczaj w następujący sposób:

 1. Psycholog/ psychoterapeuta zaprasza do gabinetu nastolatka wraz z opiekunem/opiekunami. Podczas wspólnej rozmowy pyta o główne powody, dla których nastolatek zdecydował się na wizytę oraz czy korzystał z pomocy psychiatrycznej/psychologicznej/psychoterapeutycznej wcześniej. 
 2. W gabinecie zostaje sam nastolatek. Podczas rozmowy psycholog dokładniej diagnozuje trudność, z którą się zgłosił. 
 3. Do gabinetu zaproszeni zostają rodzice/opiekunowie, a nastolatek proszony jest o poczekanie poza gabinetem. Podczas rozmowy z rodzicami specjalista pyta zazwyczaj o obserwacje rodziców: od kiedy występuje problem, z czym konkretnie się wiąże (jakie objawy występują), co zdaniem rodziców mogło wpłynąć na takie trudności dziecka. 
 4. Do gabinetu zaproszony zostaje nastolatek – w obecności rodziców psycholog podsumowuje spotkanie, proponując jakie działania powinny zostać podjęte w następnej kolejności. 

5. Czego dowiemy się podczas pierwszej wizyty?

Psycholog/pychoterapeuta podchodzi do każdego z pacjnetów w indywidualny sposób, diagnozując co jest trudnością osoby zgłaszającej się po pomoc, co mogło mieć wpływ na wystąpienie zaburzeń/choroby i  jaka forma pomocy byłaby najbardziej adekwatna. 

       Najczęściej jednak pomoc psychologiczna wiąże się z:

 1. Podjęciem terapii indywidualnej
 2. Podjęciem terapii grupowej (socjoterapii)
 3. Dodatkową konsultacją z psychiatrą/innym specjalistą
 4. Przekierowaniem nastolatka na leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne w szpitalu. 
 5. Wsparciem rodziców nastoletniego pacjenta poprzez udział w Treningu Umiejętności Wychowawczych lub konsultacji u terapeuty pracującego w nurcie systemowym (rodzinnym). 

6. Jak długo trwa wizyta u psychologa? 

Konsultacja psychologiczna, podobnie jak sesja terapeutyczna, trwa 50 minut. Jedno spotkanie zazwyczaj nie jest wystarczające aby dokładnie zdiagnozować z czym zgłasza się nastolatek. Proces diagnostyczny obejmuje zazwyczaj około 5 spotkań. 

Na jedno z nich zapraszani są tylko rodzice w celu zebrania wywiadu rozwojowego, na resztę przychodzi sam nastolatek.

7. Jak sprawdzić czy idę do odpowiedniego specjalisty?

 • upewnij się czy specjalista ukończył odpowiednie studia, które przyznają mu tytuł magistra psychologii. 
 • zwróć uwagę czy psychoterapeuta ukończył lub jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub ukończył specjalizację z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (lub jest w trakcie jej robienia). 
 • sprawdź czy psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji lub czy należy do towarzystwa zrzeszającego psychoterapeutów danego nurtu.

Jeśli Twoja wizyta dotyczy dziecka poniżej 11 roku życia zapraszamy do przeczytania tekstu:

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego – jak się przygotować?

przygotowała: psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta Faustyna Szaynok

Call Now ButtonZadzwoń teraz!